Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visualisering för alla

Vår vision är att göra visualisering till ett redskap för alla. Som förtydligar, enar och hjälper oss att nå hållbarhet tillsammans. Genom samverkan utvecklar vi nya sätt att visualisera. Vi initierar och driver projekt, samlar kompetens och sprider kunskap.

budskap_webb_fokusomraden_1.gif

Hjälpa och stärka arbetet för en hållbar framtid

Visual Arena är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt som leder till nya sätt att visualisera för att hjälpa och stärka arbete för en hållbar framtid. 

Visualisering som demokratiserande verktyg

Tillsammans med våra partners fångar vi upp behov och idéer som kan leda till projekt och på sikt till implementering i verkligheten. Det möjliggör nya, innovativa visulaliseringslösningar som hjälper verksamheter och individer i vardagen, berikar vårt uttryckssätt och blir ett demokratiserande verktyg. Med visualisering menar vi ett sätt att kommunicera, ett verktyg som breddar vår förmåga att beskriva och hjälper oss att förstå och uppleva. Visualisering kan överbrygga barriärer, förenkla och förtydliga, skapa förändringskraft, åskådliggör det tänkta och det uppmätta, för att nämna några värdefulla egenskaper. 

”Det bästa sättet att få hög bandbredd mellan en människa och datorn är att använda visualisering” Anders Ynnerman Visual Forum 2020

Vi bidrar till att forskning sprids och kommer till nytta för både företag och samhället. Vi erbjuder en visualiseringsmiljö och en mötesplats där vi samlar, tar tillvara och lyfter människors kunskap, nytänkade och engagemang. Exempel på roller vi kan ha och resurser vi kan tillföra projekt:

  • Driva projektinitiativ
  • Projektägare
  • Projektledare
  • Arbetspaketsledare
  • Visualiseringsexpertis 
  • Visualiseringsmiljö och teknik
  • Kommunikation och spridning i Lindholmen Science Parks omfattande nätverk

Partnerskap

Vi vill bredda partnerskapet i Visual Arena och få med aktörer från hela landet och stärka våra internationella allianser, så att vi kan skapa aktiviteter och projekt som engagerar och berör fler.

Visual Arena drivs som ett program vid Lindholmen Science Park och finansieras av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, samt Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet.

 

Partners och finanisärer