Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Narrative VR Lab

Narrative VR Lab (tidigare kallat Berättande i VR och nya tekniker) är ett utvecklingsprojekt på Visual Arena där vi undersöker de narrativa möjligheterna i VR, samt testar nya innovativa sätt att nå ut till den dramaintresserade publiken. Inom ramen för projektet kommer vi ge minst två VR-projekt utvecklingsstöd för att testa sin idé. Stödet består av handledning, teknik, studiotid och en mindre summa pengar att producera ett kort narrativt verk/pilot/prototyp i VR.

Att skapa en berättelse genom VR är en fantastisk möjlighet samtidigt som en stor utmaning. VR mediet är nytt och språket är under utveckling. Att som tittare bli placerad mitt i berättelsen samt med teknisk möjlighet att interagera med det vi upplever gör mediet helt nytt. Nu kan du skriva in dig själv i historieböckerna genom att utveckla ditt narrativa verk inom ramen för denna satsning.

Syfte
Projektet syftar till att undersöka de narrativa möjligheterna i VR. Vi söker efter de som inte bara vill förmedla en stark upplevelse utan också berätta en historia. På vilket sätt och i vilken genre är upp till kreatören av respektive idé. Här önskar vi att konstnärlig höjd i berättelsen möter tekniskt innovation. Vi vill uppmuntra experimenterande och labbande i berättandet. VR är ett väldigt effektivt medium och är vi nyfikna på vilka historier och manér som kan beröra en publik.

På längre sikt vill projektet bidra till att Västsverige fortsätter vara ett nationellt och skandinaviskt kreativt centrum för film-, tv- och spelproduktion, även på nya plattformar och i nya tekniker.
 
Mål
Det övergripande målet är att utveckla starka VR-berättelser och dess kreatörer, samt att inspirera deltagarna och ge ny energi, ny kompetens, nya idéer och kontakter inför sitt fortsatta arbete.

Konkret vill utveckla och producera minst två korta prototyper eller piloter på sitt koncept (t.ex. en scen ur verket) med både hög konstnärlig och teknisk kvalitet. Prototyper/piloter ska möjliggöra för kreatören att söka vidare finansiering från t.ex. SFI, Lindholmen Science Park samt internationella samproduktionsforum.

Vad består stödet av?

Visual Arena tillhandahåller avancerade 360-kamera och tillhörande teknik, studiotid och VR-stationer utifrån respektive projekts behov, och tillsätter relevant kompetens för att kunna genomföra valda projekt. Stödet defineras per projekt i diskussion med Visual Arenas projektledare, Gorki Glaser-Muller. Stödet beräknas vara värt i storleksordning minst 100 000 kr per projekt, varav 25 000 kr kontant till projektets omkostnader.  Sökande kreatör med team (tex eventuella skådespelare, klippare, etc) avlönas ej av Visual Arena.

Vilka kan söka stödet?
Kreatörer från alla konstnärliga fält som kan knytas till VR, scenkonstnärer, spelutvecklare, designers, filmare (fiktion eller dokumentär), författare, skådespelare, regissörer, konstnärer, scenografer etc.

 • Man kan söka enskilt eller i grupp.
 • Den sökande behöver inte ha en producent eller eget bolag.
 • Den sökande måste vara över 18 år och bosatt i Västra Götalandsregionen.
 • Den sökande måste kunna prata och skriva på engelska då ansökan samt en del föreläsningar kan komma att vara på engelska.
 • Minst två projekt blir valda.

Bedömningskriterier
Vi strävar efter att i urvalsgruppen ha medlemmar med stor erfarenhet av storytelling och VR på en internationell nivå.

Följande kriterier är viktiga:

 • Konstnärlig relevans i det som ska berättas i förhållande till det nya mediet och den tänkta publiken.
 • Internationell relevans
 • Kreatörens personliga engagemang och drivkraft att berätta just denna historia i VR

Viktiga datum

 • Den 1 november 2017 öppnar vi för ansökningar
 • Den 15 januari 2018 är deadline för ansökan
 • I februari 2018 offentliggörs urvalet och utveckling av konceptet startas.
 • I mars produceras prototyper/piloter som presenteras offentligt i någon form.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar

Parter och finansiering
Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst och Göteborg Stad via Lindholmen Science Parks projektfinansiering inom Film & TV. Projektet genomförs av Visual Arena Lindholmen i samarbete med Kultur i Väst, Film Cloud, samt initiativtagarna Gothenburg Studios, CLVR Works och Götafilm.

För mer information, kontakta:
Gorki Glaser-Müller, gorki.glaser-muller@lindholmen.se

Denna satsning är möjlig tack vare stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

 

Ansökan

Du mailar in en enkel ansökan till vrprojekt@lindholmen.se

Ansökan ska innehålla följande dokument :

 • Projektbeskrivning inkl. synopsis och vision - max 2 A4
 • Bildreferens (moodboard el dyl)- 1 A4
 • Audiovisuella referenser. Länk till rörligt material (en skiss, en moodreel alt nåt du redan har provfilmat / skapat)
 • Biografi/CV för huvudskapare/regissör och ev producent.  Där ska dina erfarenheter som är relevanta för detta program framgå. Har du tex erfarenhet av programmering inom VR, spel, teater, film, design, konst osv.
 • Sist skulle vi vilja att du svarar på frågan. Om ditt projekt inte blir vald, skulle du ändå vilja delta i programmet i ett annat projekt och i en annan roll? I så fall vilken?

Glöm inte att märka ämnesraden med Narrativ VR Lab och namnet på projektet.
Var beredd på att komma på intervju om du går vidare i urvalet. 

Alla dokument ska skickas in samtidigt. Vi tar inte emot material via Wetransfer eller Dropbox. Rörligt material skickas via länk till >YouTube/ Vimeo. Inget material ska postas!

Format
Känn dig fri i valet av format! Kan vara:
360 graders film, i alla genrer, live action, animerat, hybrid, Virtual reality, dvs en upplevelse inom ett eget universum där interaktion är möjlig Narrativa immersiva Spel med en tydlig dramatisk struktur. Eller något annat men det vara immersivt och narrativt