Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner

Forskningsprojektet "Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner" är ett av de projekt som har blivit beviljat ett stort anslag från Formas. Projektet ska drivas i samarbete mellan Chalmers/GU, Göteborgs Universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Tillsammans kommer de att se på frågan kring hur förtätning, urban vegetation och trafik påverkar luftkvalitet.

En viktig ansats i detta projekt är att hitta ett sätt att genom visualisering av miljödata skapa en mer lättillgänglig kommunikation och ökad förståelse hos medborgare, stadsplanerare och andra som arbetar med urban miljö.

I detta arbete ingår bland annat utveckling av verktyg för digital visualisering av modellresultat som representerar det urbana landskapet och kommunikation för allmänheten, i utbildning och som verktyg i stadsplanering genom modern visualiserings- och kommunikationsteknik.

Projektet "Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner" är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs Universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Visual Arena. Projektledare är Håkan Pleijel på Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, GU. Beräknad projekttid: 2018-10-01 - 2021-09-3