Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

CREATE Comprehensive REAlistic Transportation system Emulation

I framtidens komplexa transportsystem kommer simulering kommer bli viktigare för validering och optimering. Det finns ett behov av en öppen simuleringsplattform för utforskning och utvärdering av systemeffekter samt etablera en öppen arena som stimulerar delning av idéer, data och modeller mellan aktörer.

Denna förstudie kommer ta fram krav och användningsfall för en öppen simulerings plattform, en nulägesanalys av existerande verktyg och initiativ och etablera ett konsortium. 

Mer info

Visual Arena är med i förstudien CREATE Comprehensive REAlistic Transportation system Emulation som drivs av RISE Research Institutes of Sweden AB - ICT Viktoria. 

Finansiär: Vinnova