Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Go:smart

Den nationella arenan Closer har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i stadsmiljö. Budgeten är 20 miljoner kronor över två år, där 10 miljoner finansieras genom Vinnova och 10 miljoner från de medverkande parterna.

Go:smart har utveckla och testa en innovativ tjänst som underlättar och premierar hållbara resor i urban miljö”. Vision ”Storstadshushåll väljer tillgång till mobilitet istället för bilägande som kunder till en pålitlig, flexibel, belönande och global tjänst. Flera storstäder runt om i världen är därmed grönare, tryggare, tätare och mer attraktiva"

Styrkan sitter i samverkan

Go:smart är ett samarbetsprojekt med deltagare från näringsliv, akademi och samhälle. Den innovativa resetjänsten har under 2013 testats av cirka hundra hushåll. Projektet avslutades hösten 2014.

Läs broschyren om resultatet från Go:smart - Framtidens resetjänst

Läs slutrapporten från Go:smart-projektet

 

Se filmer inom Go:smart-projekt

Läs mer på projektets hemsida

 

Projektpartners: Lindholmen Science Park Chalmers, Mistra Urban Future, Volvo IT/Commute Greener, AB Volvo, Västtrafik AB, Viktoria Swedish ICT, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Göteborgs Stad, Move About, Payex Finance, Tyréns, Arby Kommunikation, Vinnova