Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Narrative VR Lab 1

Narrative VR Lab är ett innovativt utvecklingsprojekt där vi undersöker de narrativa möjligheterna i XR, samt testar nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser. Syftet med projektet är utveckla kvalitativt VR-innehåll i Västra Götalandsregionen samt att stärka och inspirera deltagarna och övriga branschen med ny energi, ny kompetens och nya idéer kring användande av narrative XR.

Narrative VR Lab är ett innovativt utvecklingsprojekt på Visual Arena där vi undersöker de narrativa möjligheterna i XR (samlingsnamnet för VR, AR, MR och andra medier), samt testar nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser.

Syftet med projektet är utveckla kvalitativt Virtual Reality innehåll i Västra Götalandsregionen samt att stärka och inspirera deltagarna och övriga branschen med ny energi, ny kompetens och nya idéer kring användande av narrative XR.

Visual Arena ger tre XR-projekt utvecklingsstöd för att testa sin idé. Fokus ligger på framtagandet av en prototyp. Stödet består av handledning, teknik, studiotid och en mindre summa pengar att producera ett kort narrativt verk/pilot/prototyp i VR. Prototyperna/piloterna ska möjliggöra för kreatören att söka vidare finansiering från t.ex. SFI, Lindholmen Science Park samt internationella samproduktionsforum.

Här kan du läsa om antagna pilotprojekt

VR labbet ska ge ny energi till film och tv-branschen

Målet är även att genom projektet skapa en kompetenshöjande funktion för XR inom branschen genom seminarier, nätverk och workshops och jobba på att kontinuerligt hitta och tillgängliggöra intressanta skapare och verk från hela världen. Projektet kommer också att följa utvecklingen för hur XR kan upplevas i grupp bla genom samarbetet med Biograf Aftontjärnan.

På längre sikt vill projektet bidra till att Västsverige fortsätter vara ett nationellt och skandinaviskt kreativt centrum för film-, tv- och spelproduktion - även på nya plattformar och i nya tekniker.

Projektet pågick mellan februari-oktober 2019.
Frågor och svar om ansökan

Samarbetspartners och finanisering

Projektet genomfördes av Visual Arena Lindholmen i samarbete med Kultur i VästFilm CloudKultur i Halland samt initiativtagarna Gothenburg Film Studios och Film&TV vid Lindholmen Science Park.

Denna satsning var möjlig tack vare stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Göteborg Stad.

logos_narrativevr_0.png

Här kan du se nyheter som rör projektet

Kontaktperson

  • Gorki Glaser-Müller

    Projektledare Narrative VR Lab och Framtidens biograf

    gorki [dot] glaser-muller [at] lindholmen [dot] se +46(0)70-790 48 46