Hoppa till huvudinnehåll

CREATE Comprehensive REAlistic Transportation system Emulation

Denna förstudie kommer ta fram krav och användningsfall för en öppen simulerings plattform, en nulägesanalys av existerande verktyg och initiativ och etablera ett konsortium. 

I framtidens komplexa transportsystem kommer simulering bli viktigare för validering och optimering. Det finns ett behov av en öppen simuleringsplattform för utforskning och utvärdering av systemeffekter samt etablera en öppen arena som stimulerar delning av idéer, data och modeller mellan aktörer.

Visual Arena är med i förstudien CREATE Comprehensive REAlistic Transportation system Emulation som drivs av RISE Research Institutes of Sweden AB - ICT Viktoria. 

Finansiär: Vinnova