Hoppa till huvudinnehåll

Digital stadsmodell 1600-tal

Ett samverkansprojekt där man ska ta fram en virtuell modell av Göteborg från 1600-talet. Syftet är att ge en bild av hur Göteborg såg ut med avseende på stadsbyggnad då staden grundades för att skapa en förståelse för historia och varför staden ser ut som den gör.

 

Digital 1600-talsstad, visualiserad ovanifrån

Ett samverkansprojekt där man ska ta fram en virtuell modell av Göteborg från 1600-talet. Syftet är att ge en bild av hur Göteborg såg ut med avseende på stadsbyggnad då staden grundades för att skapa en förståelse för historia och varför staden ser ut som den gör. Resultatet ska vara en verklighetstrogen 3D-modell som kan användas på flera olika sätt, t.ex. projiceras som en film på en skärm eller som virtuell modell, modellen kan också läggas upp på webben.

Målet är att ta fram en virtuell modell av Göteborg från 1600-talet. Modellen kan komma att bli en viktig del av identitetsskapandet och Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Första steget är leverans till Stadsmuseet i form av en animerad film med en åkning genom stadens gator. Filmen är en del av utställning Göteborgs födelse under våren 2017.

1600-talsmodellen är ett pilotprojekt inom ett större sammanhang. I en fortsättning kan ytterligare delprojekt startas för ytterligare århundraden men också för att kunna visualisera kommunikation, transport, utbildning mm i samma modell. För att få in dessa områden i modellen kan samarbeten startas med olika aktörer.

Filmer från projektet

Intervju med Matthias Bueheler från GIS väst jubileumskonferens 15 november 2016.

Film från Matthias Buehler föredrag på Visual Arena 7 oktober 2016.