Hoppa till huvudinnehåll

Digital tvilling för cirkulära matsystem

Tomatoes in new york

 

Målet med detta projekt är att adressera de utmaningar som uppstår vid övergången till cirkulära matsystem i kombination med att anpassa sig till digitala informationsstrukturer och resurser. Genom att förena dessa två utmaningar kan det finnas potential för en accelererad omställning och konkret utveckling som gynnar många. En prototyp i form av ett visuellt exempel ska skapas, med utgångspunkt i projekt som rör stadsnära odling.

Genom att använda en användarcentrerad designprocess kan behov och kunskap från en bred grupp av systemaktörer tas tillvara och prototypen kan valideras av experter.

3d visualization over Gothenburg

En intressant aspekt i detta projekt är att den digitala tvillingen, Virtuella Göteborg, som är en del av Göteborgs Stads befintliga strukturer, kommer att användas som grund för prototypen redan från början. Detta innebär att den befintliga digitala infrastrukturen kommer att användas för att stödja och vidareutveckla projektet. För att på sikt också skapa ekonomiskt hållbara strukturer kommer frågor om affärsmodeller, governance och värdeskapande platsutveckling att undersökas.

 

Projektet är baserat på testbädden Virtual Gothenburg Lab på Visual Arena, Lindholmen Science Park, där samarbetsparterna inkluderar Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen från Göteborgs Stad, konsultföretaget Greenhouse Living och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 

Genom en lustfylld och laborativ lärandeapproach kommer projektet att utforska följande frågeställning:

Kan den digitala tvillingen användas som en accelererande faktor för omställningen till cirkulära matsystem?

Detta innebär att projektet kommer att utforska berättelser och narrativ för att bättre förstå potentialen i den digitala tvillingen som en katalysator för hållbara förändringar inom matsystemet.

Vill du veta mer? 

Monica Ek

Monica Ek

Visual Arena
Senior projektledare
3d visualization over Gothenburg

Virtual Gothenburg Lab

Genom Virtual Gothenburg Lab gör vi Göteborgs stads digitala tvilling tillgänglig för de som vill vara med och samskapa framtidens stad.