Hoppa till huvudinnehåll

Digitalverkstan

Dataföreningens satsning för barn och ungdom som på ett lekfullt och experimenterande sätt vill utforska digitalt skapande och programmering.

Digital verkstad

Dataföreningens satsning för att stimulera och utveckla barns digitalkunskap i både skola och fritid. Digitalverkstan består av flera program med olika aktiviteter som skapar förutsättningar för Barn och ungdom upp till 15 att på ett lekfullt och experimenterande sätt utforska digitalt skapande och programmering.

Projektets syfte var att vidareutveckla mötesplatsen Lindholmen Science Park i allmänhet och Visual Arena i synnerhet, som en mötesplats för unga med intresse för innovation inomområdena IT, visualisering och spel. Mötesplatsen skulle förstärka förutsättningar för de unga i målgruppen att utveckla idéer som kan leda till nya företag och innovationer. 

Projektet vidareutvecklades och Dataföreningen har arbetat vidare med konceptet och erbjuder nu barn och ungdom att på ett lekfullt och experimenterande sätt utforska digitalt skapande och programmering.