Hoppa till huvudinnehåll

Expanderad refotografi

Forskningsprojektet utgår från att vi behöver nya föreställningar om den komplexa effekten av global uppvärmning och klimatförändringar som följd.

expedition

Forskningsprojektet utgår från att vi behöver nya föreställningar om den komplexa effekten av global uppvärmning och klimatförändringar som följd. Den konstnärliga forskningen kan expandera de verktyg vetenskapen har för att visualisera dessa effekter. Klimatförändringar är verklighet och de påverkar Arktis mest av alla områden på jorden.

Genom projektet utvecklas ett visuellt verktyg som ger oss bilden av ett landskap i förändring och låter oss resa genom tid med hjälp av historiska bilder som kan sammanlänkas med bilder från dagens vyer av de platser vi kan besöka. Vi prövar nya vägar att tala om en problematik som angår alla men som det är av stor betydelse att de generationer som nu har makten tar på största allvar för att säkra en hållbar framtid för kommande generationer. Konsten har en förmåga att på ett direkt sätt tala till människor och kanske kan den förmågan vara en del av en lösning på att hitta utökade modeller för att visa samband över tid och klimatförändringens pågående och kommande effekter.

Photo of Magdalenefjorden

I projektet arbetar vi med en idé om vad vi kallat ’den långa berättelsen’ vilket handlar om att i ett tvärvetenskapligt perspektiv skapa en dialog med historien och genom dess exempel tala om samtiden och förändringar i naturen, orsakade av människans påverkan. Med konstnärliga metoder och uttryck vill vi skapa ’den långa berättelsen’ där historien och samtiden möts och skapar en plattform för en berättelse som inte har ett definierat slut utan är öppen framåt och där berättelsen genom transparens och samarbete kan överlämnas till nästa generation av konstnärer, forskare och engagerad allmänhet att följa upp och bestämma vart man vill att den skall ta vägen. Tanken här är att bryta domedagsperspektivet som allt oftare genomsyrar föreställningen om klimatförändringar. Den långa berättelsen har som mål att tala om att allt hänger samman och naturens värde på ett sätt som inkluderar en föreställning om att en frisk och levande jord är en bas för våra livsbetingelser. 

Vi har valt Magdalenefjorden på Svalbard som fokus i projektet då vi har flera års erfarenhet av att arbeta där och här finns ett historiskt underlag som ger oss 400 år av berättelser från platsen och vi vet av erfarenheter från fältarbeten att fjorden de senaste 200 åren genomgått en stor förändring och att landskapet förändras i så snabb takt att det är av stort värde att dokumentera platsen och initiera en ’lång berättelse’ som ett verktyg för att tala om hur det Arktiska landskapet indirekt och ibland direkt påverkas av vår livsstil och hur det spelar en viktig roll i det globala ekosystemet. Resultatet av projektet kommer att vara en utställning inklusive en Virtual Reality (VR) upplevelse baserad på 180° video och en bok som fördjupar och redovisar projektets olika delar.

Man står med expeditionskläder på svalbard, i bakgrunden öppnar en stor glaciär sig upp. Bredvid mannen syns en 360 graders kamera på ett kamera stativ!

Forskning fördjupar upplevelsen av klimatförändringar med storytelling & visualiseringar

2023-12-14
Fotografiska metoder, visualisering, storytelling, VR och klimatförändringar i arktisk miljö. Allt detta är innehållet i forskningsprojektet Extended Rephotography: immersive visualization of climate...
Expedition på båt i Arktis bland isberg gör en selfie men breda leenden.

Expeditionen skildrar klimatförändringarna i Arktis i VR

2022-08-23
Expedition på Svalbard har filmat i VR för att utforska hur man med hjälp av visuella verktyg kan förstärka skildringen av klimatförändringar i projektet Expanderad Refotografi.

Projektkoordinator: Göteborgs universitet, Akademin Valand
Projektledare: Tyrone Martinsson

Vill du veta mer om hur Expanderad Refotografi använder visualisering och verktyg för att möta klimatkrisen?