Hoppa till huvudinnehåll

Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab

Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab har haft som syfte att undersöka förutsättningar för att starta ett genomförandeprojekt, vars målsättning är att skapa en öppen och tillgänglig testbädd för att testa och utveckla sätt att arbeta med Göteborgs Stads utmaningar och utveckling, med stöd av Virtuella Göteborg. Ansökan om genomförandeprojekt blev beviljad och projektet startade i november 2019.

testbadd visualarena

Syfte och mål

Göteborgs Stad och Visual Arena vid Lindholmen Science Park såg tillsammans möjligheten att skapa en testbädd som är kopplad till stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg. Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab har haft som syfte att undersöka förutsättningar för att starta ett genomförandeprojekt, vars målsättning är att skapa en öppen och tillgänglig testbädd för att testa och utveckla sätt att arbeta med Göteborgs Stads utmaningar och utveckling, med stöd av Virtuella Göteborg.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att 20 parter samlats kring en ansökan om genomförandeprojekt där Göteborgs Stad och Visual Arena vid Lindholmen Science Park är testbäddsutvecklare. För att öka stadens innovationsförmåga och förändringskraft skapar Virtual Gothenburg Lab en möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete. Förväntade effekter är förbättrade förutsättningar för analys, insikt, planering, beslutsfattande, lärande, kommunikation, samskapande och delaktighet.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med parter från akademi, näringsliv och offentlig sektor för att förstå behov och drivkrafter ur flera perspektiv, dels som testare, dels som utvecklare och tillhandahållare av testbäddens funktioner. Utifrån samtal, workshops och diskussioner med styr- och referensgrupp, samt studiebesök har information samlats kring testare, infrastruktur, processer och kompetenser som kan behövas för att erbjuda en önskvärd testbäddsfunktionalitet. Arbetssättet har gett ett brett och grundligt underlag för en ansökan om genomförandeprojekt.

Partners och finansiering: Göteborgs stadBusiness Region GöteborgRISEChalmersIQ SamhällsbyggnadRecorded FutureLindholmen Science Park och Länsstyrelsen. Förberedelseprojektet finansierades av Vinnova.