Hoppa till huvudinnehåll

Go:innovation fas 3

Ambitionen är att driva fram sex utvecklingsområden av både strategisk och operativ karaktär för att stärka den kommunala organisationens förmåga att driva och medverka i innovationsarbete.

Go:innovation fas 3 är ett Vinnovafinansierat projekt som pågår till 2023. I den tredje fasen av innovationsplattformens utveckling ligger fortsatt fokus på utveckling av kultur och strukturer kapabla att ta sig an de komplexa utmaningarna Jämlikhet och Klimat.

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

Go:innovation ska skapa ett strukturerat arbete med forskning och innovation och stärka Göteborg som testarena, så att näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle kan utveckla framtidens lösningar tillsammans. Innovationsarbetet ska bidra till en hållbar stadsutveckling både vad gäller ekonomi, sociala frågor och ekologi.

Projektet är indelat i tre delar: 1) Organisation, 2) Uppskalningsmekanismer och 3) Kultur och kunskap.

Delprojektet ger tydliga ”vägar in” i Göteborgs Stads organisation för externa aktörer, samt tydliga processer för samverkan. Det resulterar också i ett strukturerat arbetssätt för att följa upp och utvärdera de produkter, tjänster och arbetssätt som testas. Liksom att lära, skala upp och sprida hållbara lösningar. Delprojektet bidrar också till en höjd kunskapsnivå hos strategiska nyckelpersoner i Staden, genom en lärprocess om varför och hur man driver innovation. Samt vad som utmärker en främjande innovationskultur.

Visual Arena arbetar tillsammans med Stadsledningskontoret kring "Utveckling av mekanismer för att synliggöra prioriteringar".

ny illustration

Projektledare:
Ulrica Enderberg
ulrica.enderberg@stadshuset.goteborg.se
031-368 00 88

Vill du veta mer om Go:innovation fas 3?