Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar hembygd via ökad MIK

Bild på blommor på fält. Fotot är taget med kort skräpedjupt så att att de blommor som är närmast är det fokus på och bakgrunden är suddig.

 

En pedagogisk modell för generationsgemensam filmproduktion om lokala natur- och kulturarvs framtid i Västra Götaland och Europa

Utifrån historiskt och samtida bildmaterial lanseras nya perspektiv på hur lokalt natur- och kulturarv kan räddas och brukas långsiktigt. 

Givet dagens ålderssegregerade samhälle framstår frågor om samverkan mellan generationer som alltmer relevanta. Ur natur- och kulturarvsperspektiv framstår frågor om hur olika generationer praktiskt och visionärt förhåller sig till vad att ”leva hållbart” betyder som minst lika relevanta.

Genom att via visuella arkivkällor få inblick i vad ”att leva hållbart” en gång betydde för närmiljön erbjuder Hållbar hembygd via ökad MIK viktiga ingångar och svar på dessa slags frågor.

Projektupplägget ökar deltagarnas förmåga att kritiskt förhålla sig till samt aktivt kommunicera vad de anser vara värt och nödvändigt att bevara. I sitt gemensamma arbete med lokala frågeställningar kring hållbarhet klargör de samtidigt sin egen potentiella roll och funktion samt hur de genom fotografi och film tillsammans med andra kan påverka
historieskrivning och närmiljö.

Sådana insikter framstår som särskilt efterfrågade idag när lokala frågeställningar och visioner om natur- och kulturarv ofta härleds från globala utmaningar som sprids digitalt och audiovisuellt.

Projektupplägget innebär att Hållbar hembygd via MIK adresserar grundläggande demokratiska frågor om plats och miljö likt dem som framhålls i Landskapskonventionen, och som bland annat understryker att ”landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar” som leder till ”förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap.”

Projektet lyfter särskilt fram landskapets sociala betydelse och understryker vikten av att människor i olika åldrar kan och bör delta aktivt i värdering och förvaltning av detta landskap.

Projektet utarbetar projektet en pedagogisk modell som ökar deltagarnas samhällsengagemang och delaktighet i demokratiska processer.

Partner

Hållbar hembygd via MIK möjliggörs tack vare samverkan mellan:

  • Mediapoolen Västra Götaland AB
  • Filmpedagogerna
  • Göteborgsregionen
  • Västra Götalandsregionen/Kulturutveckling,
  • Göteborgs universitet
  • Visual Arena
  • Deltagare från en hembygdsförening och en mellanstadieklass