Hoppa till huvudinnehåll

Hur kan vi engagera för att nå hållbarhetsmål? - Experience to Insights Lab

Studenter ler framför skärm

I Experience to Insights Lab genomför vi design- och innovationssprintar för att möta komplexa utmaningar. I projektet Hur kan vi engagera för att nå hållbarhetsmål? undersökte tre studentgrupper ämnet genom att tillämpa det här med verktyget visualisering. Nu har vi insikter och empati för människorna vi vill hjälpa, som vi gärna delar med oss av. 

Insikter 

Tre olika projekt landade insikter om hur man kan engagera medarbetare för att nå hållbarhetsmål. 

THE SUSTAINABLE STORY

ENGAGING EMPLOYEES IN CORPORATE SUSTAINABILITY GOALS THROUGH DATA-STORYTELLING
 

Valentina Quintero Pinto och Sara Lindberg som studerar Kognitionsvetenskap på IT-fakulteten vid Göteborgs Universitet undersökte sin frågeställning tillsammans med Polestar och oss på Visual Arena. 

Frågeställning: Hur effektivt kan nedbrytning och visualisering av information genom data storytelling motverka risken för information overload och förbättra anställdas förståelse och engagemang för de långsiktiga klimatmålen?

De kom fram till att data-storytelling ökar medarbetarnas förståelse för hur Polestar kan bli helt klimatneutrala som i sin tur leder till högre engagemang. 

I projektet utvecklade Valentina och Sara en informationsvisuliseringsfilm som förklarade projektet Polestar 0, som syftar till att minska klimatutsläppen till 0, sedan testade de dem på Polestars kollegor.

Två undersökningar utfördes, en undersökningen innan medarbetarna hade sett informationsvisualiseringen och en efter.
 

Resultaten visade att:
 

Innan visualiseringen

  • 0 % av de svarande tyckte de hade relevant info om hur Polestar når 0 utsläpp

Efter visuliseringen: 

  • 65 % av de svarande tyckte de hade relevant info om hur Polestar når 0 utsläpp

Innan visualiseringen

  • 30 % svarande att de tyckte att de hade brist på information om hur Polestar uppnår 0 i utsläpp

Efter visuliseringen: 

  • 0 % varande att de tyckte att de hade brist på information om hur Polestar uppnår 0 i utsläpp

Innan visualiseringen

  • 47 % svarande att de hade förståelse om hur Polestar uppnår 0 i utsläpp

Efter visuliseringen: 

  • 70 % svarande att de hade förståelse om hur Polestar uppnår 0 i utsläpp

Ta del av fullständiga resultat i rapporten till höger. 

Kvinna

– I Experience to Insights Lab har jag lärt mig att för att hitta de viktiga problemen som måste lösas, måste man verkligen gå ut och se vad behovet är! Att verkligen gå ut där ute och prata med företagen, dess anställda och se problemet från olika nivåer, från experter till användare! 

menar Valentina Quintero Pinto

SUSTAINABILITY&VIRTUALREALITY


THE IMPACT OF IMMERSIVE TECHNOLOGY ON
BEHAVIORS AND ATTITUDES

Klara Aune & Sandra Ghattas undersökte om VR kan användas som ett verktyg för att engagera individer hållbarhet. För att åstadkomma detta byggdes en anpassad VR-prototyp där användaren symboliskt reser från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi, med en berättare som leder vägen och förklarar hur linjära och cirkulära system kan tillämpas på vanliga produkter.

Resultaten att VR är ett effektivt kommunikations- och engagemangsverktyg för att uppmuntra hållbart beteende.

Den stora majoriteten av testare bekräftade att de känner sig mer engagerade och motiverade att leva mer hållbart efter att ha upplevt den specialbyggda VR-prototypen, samt känner sig generellt mer kunniga om hållbarhet än de gjorde innan upplevelsen. 

Ta del av de fullständiga resultaten i rapporten till höger. 

Kvinnor på scen

– Vi blev väldigt nöjda med resultaten som pekar på att VR är ett fantastiskt verktyg för att öka engagemanget för hållbarhetsfrågor. På en skala från 1 - 6 svarade 70 % av testarna en femma eller sexa på hur motiverade de var att leva hållbart efter VR-upplevelsen.

En annan höjdpunkt från resultaten var att 70 % av testarna svarade en femma eller sexa på att frågan hur relevant det var att förmedla hållbarhetskunskap via VR. Riktigt fina resultat som vi är stolta över! 

säger Sandra Ghattas och Klara Aune, Chalmers tekniska högskola

DEN VISUELLA PROCESSEN 

Cali Karlberg, Elina Assarsson och Elin Palmaer Karlsson från Embedded Design vid HDK-Valand, Göteborgs universitet undersökte frågeställningen Hur kan visualisering förstärka samarbetet kring remisser i en kommun?”. 

Projektet utvecklade ett verktyg för att underlätta processer och samarbeten. Genom att uppmuntra deltagarna att utforska, visualisera och kommunicera kring grundpelare för lyckade samarbetsprocesser - förberedelser, attityd och gemensamma mål - bidrar projektet till nya vinklar, erfarenheter och förståelse för sina gruppmedlemmarna.

På utvärderingskriterier fanns svar som:

Hur relevant känner du att projektet är för din jobb roll?
“Relevant, viktigt att kunna använda olika arbetssätt/metoder. Skapar förståelse för hur andra ser på processen.”

Hur tycker du att detta projekt är i jämförelse med andra liknande förbättrings/förändringsprojekt? 
“Jättebra, visar upp, och kan bygga upp en hel process, och anpassas till olika förutsättningar. Bra med både kreativt “analogt” och digitalt alternativ”

Ta del av rapporten till höger! 
 

Kvinna i studio

– Deltagandet i Experience to Insights Lab har gett mig nya vinklar på hur man kan prata om en process och gjort att jag fått förståelsen för vikten av visualisering när man ska kommunicera internt! 

Elin Palmer Karlsson, HDK-Valand

Det här projektet är en del av Experience to Insights Lab, ta reda på mer nedan!  

Kvinnor står framför en stor färgglad skräm

Experience to Insights Lab

Här utforskar studenter brännande ämnen genom innovation- och designsprintar. Är du redo för en resa där nyfikenhet och kreativitet används för att skapa en ljusare framtid som vi kommer att vara stolta över att bidra till? Då kan Visual Arenas Experience to Insights Lab vara ditt nästa steg!