Hoppa till huvudinnehåll

Klimatneutrala Göteborg 2030

Tram in Gothenburg

För att kunna möta stora samhällsutmaningar som klimatfrågan, behöver omställningstakten och städers förmåga att utveckla lösningar för morgondagens problem öka. Det är inte tekniska lösningar som saknas för att åstadkomma klimatomställning, utan transformativ förmåga och institutionell kapacitet i städerna för de nya systemlösningarna.

Mobilitet i staden har fortsatt betydande klimatpåverkan samtidigt som pågående omfattande stadsutveckling i Göteborg ger goda möjligheter till förändringar. Genom ett konkret innovationscase utvecklas förslag på hur en anpassningsbar politisk styrning av en stad, som fungerar i takt med omvärlden över tid, kan se ut. I projektet avser vi att analysera hur Göteborgs digitala tvilling, Virtuella Göteborg, kan utvecklas så att mer klimatrelaterad och beteenderelaterade data används i modellen. Vi avser också att testa och Virtuella Göteborg kan utgöra en katalysator i omställningsarbetet och därmed bidra till mer effekt i aktörssamverkan och till ökad kvalité i interaktion med medborgarna.

Projektledare: Henriette Söderberg
Projektpartners: Göteborgs stad (Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Social resursförvaltning, Konsument- och medborgarservice, Stadsledningskontoret), Business Region Göteborg, Parkeringsbolaget Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, IVL, RISE – Research Institutes of Sweden, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Visual Arena Göteborg och Lindholmen Science Park
Total projektbudget: 8 339 722 SEK
Sökt bidrag: 3 322 848 SEK
Projekttid: 2019-10-01 – 2021-09-30
Nyckelord: Innovation, styrning, omställning, klimat, virtuell, livsstil, policy