Hoppa till huvudinnehåll

Narrative VR Lab (tidigare projekt)

Narrative VR Lab har fått en nytappning, projektet pågår nu under namnet Narrative XR Lab. 

VR

Narrative VR Lab är ett innovativt utvecklingsprojekt på Visual Arena där vi undersöker de narrativa möjligheterna i XR (samlingsnamnet för VR, AR, MR och andra medier), samt testar nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser.

Syftet med projektet är utveckla kvalitativt Virtual Reality innehåll i Västra Götalandsregionen samt att stärka och inspirera deltagarna och övriga branschen med ny energi, ny kompetens och nya idéer kring användande av narrative XR.

Visual Arena ger XR-projekt utvecklingsstöd för att testa sin idé. Fokus ligger på framtagandet av en prototyp. Stödet består av handledning, teknik, studiotid och en mindre summa pengar att producera ett kort narrativt verk/pilot/prototyp i VR. Prototyperna/piloterna ska möjliggöra för kreatören att söka vidare finansiering från t.ex. SFI, Lindholmen Science Park samt internationella samproduktionsforum.

VR labbet ska ge ny energi till film och tv-branschen

Målet är även att genom projektet skapa en kompetenshöjande funktion för XR inom branschen genom seminarier, nätverk och workshops och jobba på att kontinuerligt hitta och tillgängliggöra intressanta skapare och verk från hela världen. Projektet kommer också att följa utvecklingen för hur XR kan upplevas i grupp bland annat genom samarbetet med Biograf Aftontjärnan.

På längre sikt vill projektet bidra till att Västsverige fortsätter vara ett nationellt och skandinaviskt kreativt centrum för film-, tv- och spelproduktion - även på nya plattformar och i nya tekniker.

Se tidigare medverkande i Narrative VR Lab

Narrative VR Lab 1

Narrative VR Lab var ett innovativt utvecklingsprojekt där vi undersökte de narrativa möjligheterna i XR, samt testade nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser. Nu mera drivs...

Narrative VR Lab 2

Tre antagna piloter till projektet Narrative VR Lab.

Narrative VR Lab 3

Ansökningsprocessen klar: Tre starka berättelser till Narrative VR Lab.

Samarbetspartners och finanisering

Projektet genomförs av Visual Arena Lindholmen i samarbete med Kultur i VästFilm CloudKultur i Halland samt initiativtagarna Gothenburg Film Studios och Film&TV vid Lindholmen Science Park.

Denna satsning är möjlig tack vare stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Göteborg Stad.

Vill du veta mer om Narrative VR Lab?