Hoppa till huvudinnehåll

Normkritisk visualisering - förstudie

En förstudie som ville undersöka den normkritiska forskning som har visat att visualiseringar av stads- och bostadsmiljöer ofta reproducerar stereotypa och begränsande föreställningar om ålder, genus, klass, etnicitet och funktionsvariation.

Visualisering

I en förlängning vill man genom användningen av normkritiska metoder bidra till att fler människor känner sig inkluderade i utvecklingen av staden. Ett tiotal organisationer från hela stadsutvecklingsprocessen samverkade i förstudien som finansierades av Vinnova. Resultatet kommer tas vidare i fortsatta ansökningar för genomförandeprojekt.

– Visualiseringar är viktiga redskap i hela stadsutvecklingsprocessen. Från de tidiga idéfaserna till kommunikationen med medborgare om stadens framtid. Normkritisk forskning har visat att visualiseringar av stads- och bostadsmiljöer ofta reproducerar stereotypa och begränsande föreställningar om ålder, genus, klass, etnicitet och funktionsvariation, förklarar Mia Leterius, programansvarig på Visual Arena och projektledare för förstudien.

Ett tiotal organisationer från hela stadsutvecklingsprocessen står bakom projektet som drivs av innovationsplattformen Visual Arena vid Lindholmen Science Park i samarbete med forskare inom stadsutveckling och normkritisk innovation vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Målet är att identifiera var och hur normer verkar i visualiseringsarbete i stadsutvecklingsprocesser samt identifiera behov av normkritiska metoder.

– Hur man arbetar i stadsutvecklingsprocessen påverkar även slutresultatet. Kan vi i ett tidigt skede bidra till inkludering så hoppas vi också få städer som är mer inkluderande, säger Mia Leterius.

Projektet har beviljats finansiering med 300 000 kr av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA inom utlysningen Mångfaldslabbet - normkritisk innovation 2015.

I förstudien medverkar Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling, Skanska, visualiseringsföretagen Tomorrow och Industriromantik, arkitektkontoret White, samt Monica Billger, Professor i visualisering, Chalmers och Beata Stahre Wästberg, Postdoktor i Visualisering, Göteborgs universitet.

Vill du veta mer om Normkritisk visualisering - förstudie?