Hoppa till huvudinnehåll

Urban Co-Creation Lab

Urban Co-Creation Lab är ett utvecklingsprojekt som skapar en plattform för samarbete mellan aktörer inom samhällsbyggnad och stadsplanering. 

Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Undersökande utvecklingsprocess

Urban Co-Creation Labs syfte är att underlätta för en tydlig kommunikation mellan olika aktörer inom stadsplanering och samhällsbyggnad, genom att använda immersiva visualiseringsteknologier. Tekniken som används är “multi-user” Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) - dels på fysiska arkitekturmodeller, men även i skala 1:1 på plats. 

I projektets första fas undersöktes olika intressenters perspektiv för att utveckla staden och man använde Akademiska Hus utvecklingsprojekt som testbädd. Intressenternas behov av visualiseringstyp kartlades och därefter utformades prototyper genom en serie workshops som riktade sig till bland andra stadsplanerare, fastighetsutvecklare, arkitekter och medborgare.

Aktörerna erbjuds olika alternativ för att delta i ett stadsutvecklingsprojekt och kan simultant samarbeta, granska och justera virtuella miljöer, inklusive byggnader, vägar och/eller vegetation. Genom att integrera VR-systemet med AR kan samarbete ske både på plats och på distans mellan aktörerna. 

Person working with VR-AR

Samarbete och finansiering

  • Finansiering: FORMAS, VINNOVA och Energimyndigheten under utlysningsprogrammet Smart Built Environment: Digitalisation and industrialisation for a sustainable built environment. 
  • Projektet är ett samarbete mellan Akademiska Hus, Chalmers University of Technology, Johanneberg Science Park, Visual Arena Lindholmen och Atvis AB.