Hoppa till huvudinnehåll

Virtual Gothenburg Lab

Inom testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att bidra till att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg. Genom projektet skapas en unik möjlighet att testa och utveckla arbetssätt och verktyg för visuellt, digitalt och virtuellt arbete.

Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Den virtuella miljön kommer vara en avbild av den fysiska miljön och länka samman information som beskriver staden. Virtuella Göteborg kommer bland annat att kunna användas för planering och dialoger kring stadsutveckling samt framtida innovation inom staden. 

Den digitala tvillingen kommer möjliggöra arbetet med Virtual Gothenburg Lab, så att testbäddsprojektet kan testa lösningar på samhällsutmaningar. 

Virtual Gothenburg Lab leds av Visual Arena vid Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad och har en stark representation från näringsliv, akademi och regionala aktörer. Detta säkerställer en bred förankring kring hur en digital tvilling för en stad kan användas och utformas.

Arbetet med Virtuella Göteborg leds av Stadsbyggnadskontoret, men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering.

Virtual Gothenburg Lab möjliggörs tack vare finansiering från Vinnova och ett samlat engagemang från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Projektet ska skapa en så kallad testbädd, som är en öppen verksamhet för utveckling och test av innovationer.

Parter:
Göteborgs Stad (Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Kretslopp och vatten, Social Resursförvaltning, Konsument och Medborgarservice, Intraservice), Lindholmen Science Park, Visual Arena, AI Innovation of Sweden, Business Region Göteborg, Göteborgsregionen, Universeum, RISE Interactive, Chalmers Tekniska Högskola, Volvo Cars, Tengbom, Berge, AFRY, Ramboll, Insert Coin, HiQ, OutHere, Atvis, Bumbee Labs, Unicornsulting, Ordrum.

Vad är en testbädd?

Virtual Gothenburg Lab är en så kallad testbäddsprojekt för samhällets utmaningar, vilket är en virtuell utvecklingsmiljö där många kan samverka. 

Testbädd för samhällets utmaningar

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova vill stärka Sveriges innovationsförmåga och arbetar för att stärka landskapet för testbäddar i Sverige. Syftet är att fler företag och organisationer, stora såväl som små, ska få kunskap om vilka miljöer som finns.

​Virtual Gothenburg Lab är en så kallad testbädd för samhällets utmaningar, enligt Vinnovas definition. Med testbädd menar Vinnova en delad fysisk eller virtuell utvecklingsmiljö. Där kan företag, ideella aktörer, akademi, institut och andra organisationer samverka vid utveckling, test och införande av produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Intervjuer med parter i projektet

Ta del av vad våra projektparter säger om Virtual Gothenburg Lab! I filmerna kan du höra allt från de egna företagens bidrag i projektet, till diskussion kring projektets betydelse samt värdet av samverkan.

Vill du veta mer om Virtual Gothenburg Lab?