Hoppa till huvudinnehåll

Vad vill du testa?

I Virtual Gothenburg Lab kan vi testa våra mest brännande utmaningar här och nu.

3D visualization of Gothenburg, night.

Vilken är din utmaning?

Om du arbetar med stadsplanering, mobilitet, hållbarhet, klimatförändringar, cirkulär ekonomi, hälsa, inklusion eller andra frågor som rör staden – och om du dessutom vill hjälpa till att skapa det långsiktigt hållbara Göteborg – då har du hittat rätt! Här jobbar vi med den digitala tvillingen under många olika teman!

Välkommen in!

Stadsplanering

Transport och mobilitet

Klimatbeständighet och anpassning

Demokrati och samhällsengagemang

Hälsa och säkerhet

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Utbildning

Energi

Turism

Integration

 Bygg och infrastruktur

Vatten

Detta har vi redan gjort

Testbädden har genomfört fem pilotstudier med målet att utveckla Virtual Gothenburg Lab. Piloterna valdes med utgångspunkt i utmaningar som olika förvaltningar i staden möter och där det finns en stor potential i att nyttja möjligheterna att testa framtidsscenarion genom digitaliserade processer och visualisering.

Centralenområdet_Drottningstorget_Bildcred till Jernhusen

Centralenområdet

Målet med pilotprojektet var att skapa ett interaktivt verktyg som hjälper Trafikkontoret att förstå och analysera olika förslag till utformning av Centralenområdet.
3d visualization over Gothenburg

CoExist 2

In the future autonomous vehicles will have to interact with their surroundings in a separate way than manually driven vehicles. By using the digital twin, we can explore the interaction between...
Skyfall_afterTheStorm

Skyfall

I piloten Skyfall har Göteborgs digitala tvilling testats för arbete med att skyfallssäkra staden. Målet är att utveckla ett interaktivt verktyg för att se till att skyfallskrav följs i...
Exempelbild till Social hållbarhet i stadsutveckling

Social hållbarhet i stadsutveckling

I denna pilot utforskade vi tillsammans hur ett lättillgänglig tekniskt gränssnitt till stadens digitala tvilling kan stärka såväl invånare som tjänstepersoner och vara ett stöd för det gemensamma...
Stadens siluett

Stadens Siluett

I piloten Stadens Siluett tittade vi på hur spelmotorer kan stärka dialogen mellan exploatörer och Stadsbyggnadskontor, i deras uppgift att harmonisera stadsbilden mellan framtid och dåtid. Läs mer om...

Du får hjälp av oss

Du kanske är affärsutvecklare, entreprenör, dataanalytiker, visualiserare, innovatör eller forskare. Oavsett om du finns inom företagssektorn, offentliga sektorn eller utbildningssektorn så kan vårt nätverk hjälpa dig att göra verklighet av dina idéer.

Workshop with Virtual Gothenburg Lab
Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Varför behövs ett labb?

Vi lever i en omställning till en digitaliserad värld. Den här omställningen innebär ett förändringsarbete som innehåller stora möjligheter men även stora utmaningar. I Virtual Gothenburg Lab söker vi sätt att nyttja digitaliseringen och stadens digitala tvilling för att hantera framtidens globala utmaningar och ta beslutsfattandet till nästa nivå. För att förstå hur vi snabbt och på bästa sätt ska skapa värde i omställningsarbetet behöver vi kunna testa, och få en chans att misslyckas, för att sedan utvecklas och skala upp det som tar oss i önskad riktning. Det är en lång men spännande och inspirerande resa där fokuset ligger på användandet, både vad det gäller teknik och data men också på arbetsprocesser och affärsmodeller.

 

Virtuella Göteborg är en spegling av den fysiska verkligheten och gör det möjligt att visualisera och simulera olika projekt med koppling till staden. Den digitala tvillingen innehåller stora mängder stadsdata om allt från träd till gatubelysning och den kommer att fortsätta utvecklas i samklang med testbädden. Näringslivet är en viktig aktör i det här utvecklingsarbetet för det är med utgångspunkt i en bred samverkan som förändringsarbetet tar fart och testbädden är platsen där vi kan mötas.

illustration innovation

Ditt behov i fokus!

Virtual Gothenburg Lab är under utveckling och öppnar nu upp för tester kopplade till Göteborgs stads digitala tvilling. Finns det något som Du har behov av att testa? Hör av dig till oss!