Hoppa till huvudinnehåll

Stadens Siluett

Pilotprojektet leddes av HiQ med Göterborgs Stad Stadsbyggnadkontoret som behovsägare och Atgis, Berge, Göteborgs Regionen, Insert Coin och RISE som samarbetspartners.

 

3D modell av Stadsbyggnadskontoret

Hur kommer stadens siluett att förändras?

Som en av delpiloterna i Virtual Gothenburg Lab, tittade vi på hur spelmotorer kan stärka dialogen mellan exploatörer och Stadsbyggnadskontor, i deras uppgift att harmonisera stadsbilden mellan framtid och dåtid.

Utmaning

Hur kan spelmotorer möjliggöra tidiga krocktester mellan angränsande projekt från flera exploatörer och andra element i den långsiktiga stadsplanen?

Lösning

UX-prototyper byggdes i två olika spelmotorer, Unity och Unreal, och testades i webb-baserade workshops mellan stadsbygggnadskontoret och exploatörerna. Prototyperna ger dels möjlighet att förhandsgranska stadsbilden med olika föreslagna byggnader i olika vinklar, och att spola i en tidslinje fram till år 2050. Dessutom utvärderades möjligheten att samskapa enklare blockmodeller.

Resultat

Lösningen upplevdes som en bra genväg till en samarbetsinriktad dialog och radikal tidsbesparing i planprocessen. Vikten av en avskalad och enkel användarupplevelse betonades.

3D visualization of Gothenburg
3D visualization of Gothenburg
3D visualization of Gothenburg
3D visualization of Gothenburg

Möjligheter framåt

Automatisera kedjor mellan simuleringsprogram och spelmotorer.

Så här ser det ut

Här kan du titta på en prototyp från pilotprojektet.

Pilotledarna

Det är vi som ansvarat för detta pilotprojekt.

Viktor Peterson

Viktor Peterson

HiQ
Business Development/Visualization Lead
Stadens Siluett, Virtual Gothenburg Lab

Andra projekt vi genomfört

Här hittar du de andra pilotprojekten.

Centralenområdet_Drottningstorget_Bildcred till Jernhusen

Centralenområdet

Målet med pilotprojektet var att skapa ett interaktivt verktyg som hjälper Trafikkontoret att förstå och analysera olika förslag till utformning av Centralenområdet.
3d visualization over Gothenburg

CoExist 2

In the future autonomous vehicles will have to interact with their surroundings in a separate way than manually driven vehicles. By using the digital twin, we can explore the interaction between...
Skyfall_afterTheStorm

Skyfall

I piloten Skyfall har Göteborgs digitala tvilling testats för arbete med att skyfallssäkra staden. Målet är att utveckla ett interaktivt verktyg för att se till att skyfallskrav följs i...
Exempelbild till Social hållbarhet i stadsutveckling

Social hållbarhet i stadsutveckling

I denna pilot utforskade vi tillsammans hur ett lättillgänglig tekniskt gränssnitt till stadens digitala tvilling kan stärka såväl invånare som tjänstepersoner och vara ett stöd för det gemensamma...
illustration innovation

Ditt behov i fokus!

VGL är under utveckling och vill öppna upp för laborativa tester i Göteborgs digitala tvillings labb. Vad ser du för möjligheter att testa? Berätta gärna vad du vill testa eller bolla med oss så hör vi av oss!