Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Vad tycker våra samarbetspartners?

Vi har frågat några av våra samarbetspartners vad de tycker om att samarbeta med oss.

monkan.jpg

Monica Billger, Visualisering & Arkitektur, Chalmers

”Flera forskare från både Chalmers och Göteborgs universitet trivs i miljön. Det är en perfekt miljö för möten och den utnyttjas återkommande av doktorander från olika institutioner där allt från arkitektur till tillämpad IT är representerat. De använder arenan som en mötesplats och utvecklar projekt ihop. Hittills har mötena lett till minst en publikation och fler är på väg!”

 

jeansson.jpg

Eric Jeansson, GIS-chef Stadsbyggnadskontoret Göteborg

”Vi på Stadsbyggnadskontoret är kanske den flitigaste användaren av Visual Arena i Göteborgs Stad. Vi har kontinuerligt möten och presentationer av olika stadsbyggnadsprojekt på arenan. Det är framförallt en väldigt flexibel mötesplats med flera olika utrymmen som kan möbleras efter behov. Det finns dessutom en mängd olika skärmar, teknik och hjälpmedel i lokalerna som gör arbetet smidigt.”

 

henrik.jpgHenrik Ljungberg, CAD/BIM Bro & Anläggning Skanska

”För oss på Skanska är visualisering viktigt och anläggningar som Visual Arena Lindholmen är ett nytt medium för att dela med oss av visioner av vad vi bygger och hur vi bygger. Vi tror att vår blivande anläggning i Stockholm och Visual Arena erbjuder en ny dimension av närvarokänsla till våra visualiseringar och att det kan skapa möjligheter till nya typer av kreativa möten både internt och med kund.”

 

lina.jpg

Lina Lundgren, Verksamhetsutvecklare & Innovationsstrateg, Älvstranden Utveckling AB

”För vår del ligger tyngdpunkten i innovationsplattformen på att processleda, identifiera, testa, utveckla samt att se till att tänkbara innovationer snabbare blir verklighet. Utvecklingsarbetet sker i ständig förändring och bygger på att involvera och göra medborgare och näringsliv synliga i innovationsarbetet för staden. Vi behöver vara i en miljö som stimulerar innovation och entreprenöriella drivkrafter och där olika discipliner kan mötas över gränserna. Visual Arena främjar detta.”

 

jacon.jpgEric Göransson, VD Edvirt

”Visual Arena är en fantastisk miljö för oss att använda vid kundbesök. Vi har använt den med kunder som Boliden, LKAB mfl. Vi behöver påkostad teknik och en stor anläggning eftersom vår mjukvara skall visas upp i stereoskopisk 3D och vi visualiserar tunnlar. Detta får vi på Visual Arena. Det är något som Edvirt, som är ett litet företag, aldrig hade kunnat finansiera själv.”