Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visualiseringsaktörer

Genom att samla och samverka med organisationer inom visualisering fungerar vi som en katalysator för alla som är intresserade av visualisering, vi kan vägleda till lämplig aktör och vi kan genom vårt nätverk initiera gemensamma samarbetsprojekt.

I nätverket ingår över tusen aktörer med en bred visualiseringskompetens, från många delar av samhället, såsom företag, forskare, studenter, samhällsaktörer, medborgare och finansiärer.

Företag

 • Bild & interventionscentrum (BoIC) Läs mer

  Bild- och interventionscentrum ska kombinera den senaste bildtekniken med den främsta medicinska kompetensen i landet för att ge invånare i Västra Götalandsregionen en bättre, snabbare och säkrare vård. Bild- och interventionscentrum innbär dessutom nya möjligheter till forskning och utveckling i regionen, vilket gynnar patienter, universiteten och näringslivet.

 • Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling, Göteborgs universitet Läs mer

  Institutionen för kost- och idrottsvetenskap har genom KHP unika möjligheter till tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom området kost, hälsa, fysisk aktivitet och idrott. Vid KHP bedrivs forskning, utbildning, innovation och testverksamhet på ett tvärvetenskapligt och laborativt sätt med fokus på såväl hälsa som prestationsutveckling. 

 • Lunds Tekniska Högskola, Virtual Reality Lab Läs mer

  Virtual rea­litylaboratoriet är en tvärdiscipli­när samlingspunkt för visualisering och nya interaktionstekniker. Vi har samarbeten både inom den akade­miska världen i form av forsknings­projekt och kurser, och mot näringsliv och offentlig sektor.

 • Chalmers Produkt & Produktionsutveckling Läs mer

  Huvudkompetensen vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling återfinns inom områdena design, konstruktion och produktion samt inom samspelet mellan dessa discipliner. Forskningen syftar till stor del till att korta tiden från behov till färdig produkt och samtidigt att åstadkomma ett mervärde för kunden. Fordons- och verkstadsindustrin tillhör de stora kunderna. Institutionen organiseras i tre avdelningar: Design & Human Factors, Produktutveckling, Produktionssystem.

 • Simulatorcentrum i Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läs mer

  Simulatorcentrum erbjuder upplevelsebaserad utbildning och verksamhetsutveckling för vårdpersonal och studenter. Ett roligt, givande och effektivt sätt att utvecklas på. Med hjälp av avancerade datoriserade simulatorer och simulerade miljöer skapas autentiska kliniska situationer där individuella och teams färdigheter kan provas och tränas. De senaste pedagogiska principerna används för att effektivt uppöva praktiska sätt att tänka och agera i den kliniska vardagen.

 • Simulatorcentrum, Sjöfart och marin teknik, Chalmers Läs mer

  På Campus Lindholmen har vi Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart. Förutom simulatorerna i våra lokaler används även flera övningsplattformar där studenterna kan öva livräddning, brandsläckning med mera. Våra simulatorer kommer från företagen Transas och Kongsberg.

 • Visualiseringscenter C, Norrköping Läs mer

  Visualiseringscenter C är ett konsortium som består av Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Centret är en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

 • Visualization Studio VIC Läs mer

  The Visualization Studio VIC is where computational technology, science, and visualization meet. Our mission is to research, educate, and reach out.

 • VTI simulatormiljö Läs mer

  VTI:s simulatormiljö är unik. Den består av tre avancerade körsimulatorer, en mindre utbildningssimulator och en järnvägssimulator. Institutet använder en egenutvecklad, öppen källkod. VTI kan därför erbjuda skräddarsydda experiment efter de behov som finns.