Skip to main content

Almedalen: Upprymd - Universum i 3D

-
Wisby Strand, Strandvägen 4, Kongressalen, Almedalen

Intresset för rymden och dess utforskning sträcker sig över geografiska och kulturella gränser och entusiasmerar såväl unga som gamla. Kunskapens gränser kittlar fantasin och leder till nyfikenhet och upptäckaranda. Hur kan vi dra nytta av detta för att inspirera ungdomar och även affärsverksamhet?

Arrangeras av: 
Visual Sweden
Norrköpings Visualiseringscenter
Serc
Stiftelsen för Strategisk Forskning
IVA
Linköpings universitet
KTH Rymdcenter

I detta exklusiva event - där du får uppleva extrem 3D - kommer vi att demonstrera hur visualiseringsteknik kan förmedla kunskap och känsla för rymden. Vi kommer också att debattera hur utforskning av rymden, dess vetenskapliga och tekniska utmaningar och landvinningar, kan användas för att öka intresset för teknik och naturvetenskap, bidra till
kompetensförsörjning, och därmed öka Sveriges vetenskapliga och industriella konkurrensförmåga. Alla åhörare kommer att få stereoskopiska glasögon och bli omslutna av rymden och uppleva rymdfarkoster, planeter, stjärnor och galaxer i extrem 3D. Christer Fuglesang berättar om sina rymdresor och Anders Ynnerman tar oss med hela vägen till universums slut och "big bang". Marie Rådbo berättar sedan historien om utforskningen av vårt solsystem och Plutos fascinerande historia från upptäckt till de högupplösta bilder som togs av sonden New Horizons. I den avslutande paneldebatten deltar även Jan-Eric Sundgren, med ett förflutet i Volvos koncernledning och som Chalmers-rektor.

Se program