Skip to main content

Presentation av VR prototyper från hackaton

-
Mediatec Bultgatan 31 Kungälv (mediatecgroup.com)

Välkomna till presentation av prototyper skapade i projekt Common Shores – VR Hackathon 24 april på Mediatec i Kungälv! Med teknikens hjälp kan vi förflytta oss i tid och rum som aldrig förr. Med Virtual Reality, VR, kan vi få upplevelsen av att vara mitt i berättelsen. Det här skapar spännande utvecklingsmöjligheter för bl a museer och platser med mycket historia, som Bohus Fästning i Kungälv.

Arrangeras av: 
Common Shores

Den 22 - 24 april samlas ett 30 tal kreatörer i form av filmare spelutvecklare designers museipedagoger etc från norden på Bohus Fästning för att genomgå en designad innovationsprocess och skapa skisser/ prototyper av VR upplevelser som levandegör vårt gemensamma kulturarv.

Bakom projekt Common Shores VR Hackathon ligger ett nordiskt partnerskap där Kultur i Väst är projektägare. Ett samverkansprojekt mellan Kultur – Näringsliv - Högskola.

Nu inbjuder vi Er till att ta del av dessa prototyper/skisser. Höra om projektet. Inspireras och få en större förståelse av Virtual Reality och dess utvecklingspotential vad gäller att uppleva berättelser från förr med ny teknik. Det kommer finnas möjlighet att prata med deltagarna, nätverka med kreatörer och finansiärer, samt inspireras av experter inom VR området.

Var: Mediatec Bultgatan 31 Kungälv (mediatecgroup.com)

När: 24 april kl 14:30 – 17.30

Osa till ingrid.thornell@kulturivast.se senast April 14. 

För mer information om initiativet och eventet besök gärna hemsidan commonshores.org eller hitta oss på facebook @NordicHackathon ​ Där hittar ni även mer detaljer om programmet för eftermiddagen.

SCHEMA FÖR EFTERMIDDAGEN

14.30 Mingel

15.00 Introduktion och presentationer från Common Shores grupperna av deras prototyper

16.15 Presentationer från partners i Common Shores nätverket

16.30 Mingel och tillfälle att testa prototyperna samt annan VR teknologi

Projektägare: Kultur i Väst

Projektet finansieras av Nordiska Kulturfonden, Västra Götalandsregionen, Kungälvs Kommun, Statens Fastighetsverk, samt partners