Hoppa till huvudinnehåll

Partnerskap

Vill du engagera dig i Visual Arenas verksamhet så har vi ett partnerskap.

Aerial photo of Lindholmen Science Park

Som partner bidrar du till Visual Arenas verksamhet på olika sätt, såsom engagemang i fokusområden, strategiråd, projektansökningar, projektdeltagande, tillgängliggöra teknik, gemensamma event och kunskapsspridning. 

På samma sätt förväntas Visual Arena bidra med värde för dig som partner, exempelvis driva genom att driva samverkansprojekt, dialogmöten, erbjuda visualiseringsmiljö för test, demo och nätverkande, driva öppna aktiviteter för och med dig som partner.

Här är exempel på aktörsgrupper som är värdefulla vid kontinuerlig samverkan för att skapa och driva innovation kring visualisering:

  • Behovsägare (ex. behöver förbättra verksamhetens sätt att visualisera data)
  • Ägare/skapare av innehåll som gestaltas (ex. dataset, undervisningsmaterial, information, illustrationer, produktioner)
  • Visualiseringsteknologi - leverantör, mjuk/hårdvara (ex bidrar med VR-glasögon, motion capture-utrustning)
  • Visualiseringsteknologi - utvecklare, mjuk/hårdvara (ex. produkter och tjänster)
  • Tillämpning- och metodutvecklare (tillämpar befintligt innehåll, teknik, metod för olika syften)

Du betalar ingen avgift för att vara partner i dagsläget.

Intresseanmälan

Are you a company that develops products and/or services for visualization?

Engage in Visual Arena

As a partner, we want to engage in the following focus areas
As a partner, we are interested in the following activities
As a partner, we want to engage in the visualization environment