Hoppa till huvudinnehåll

Visualisering för alla

Vår vision är att göra visualisering till ett redskap för alla. Som förtydligar, enar och hjälper oss att nå hållbarhet tillsammans. Genom samverkan utvecklar vi nya sätt att visualisera. Vi initierar och driver projekt, samlar kompetens och sprider kunskap.

bild från studio, kamera syns och personer på en ljussat scen med en färgglad bakgrund
Chalmerskuggen digitaliserad bild. Ser futuristisk ut
Göteborgs digitala tvilling visas, en spelversion av Göteborg, blickar ut över husfasaderna och älven, en dramtatiska himmel visas i skyn.
Man på scen
Man på scen
Dansare som är ljusatt i glada färger

Huvudområden som vi har hög kompetens inom. 

I våra innovationsprojekt som vi gör med externa partners är vi inte bundna till endast dessa då vi har ett stort nätverk med expertkunskap kopplat till andra visualiseringsområden. 

Informationsvisualisering över våra fokusområde,: informationsvisualisering, XR, digitala tvillingar, Metaverse och förändringsledning. Olika ikoner syns tillsammmans med text som symboliserar detta.

Vi bidrar till att forskning sprids och kommer till nytta för både företag och samhället. Vi erbjuder en visualiseringsmiljö och en mötesplats där vi samlar, tar tillvara och lyfter människors kunskap, nytänkade och engagemang. Exempel på roller vi kan ha och resurser vi kan tillföra projekt:

 • Driva projektinitiativ
 • Projektägare
 • Projektledare
 • Arbetspaketsledare
 • Visualiseringsexpertis 
 • Visualiseringsmiljö och teknik
 • Kommunikation och spridning i Lindholmen Science Parks omfattande nätverk
3D visualization of Gothenburg

Hjälpa och stärka arbetet för en hållbar framtid

Visual Arena är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt som leder till nya sätt att visualisera för att hjälpa och stärka arbetet mot en hållbar framtid. 

Visualisering som ett demokratiserande verktyg

Tillsammans med våra partners fångar vi upp behov och idéer som kan leda till projekt och på sikt till implementering i verkligheten. Det möjliggör nya, innovativa visulaliseringslösningar som hjälper verksamheter och individer i vardagen, berikar vårt uttryckssätt och blir ett demokratiserande verktyg

graf

Visualisering 

Med visualisering menar vi ett sätt att kommunicera, ett verktyg som breddar vår förmåga att beskriva och hjälper oss att förstå och uppleva. Visualisering kan överbrygga barriärer, förenkla och förtydliga, skapa förändringskraft, åskådliggör det tänkta och det uppmätta, för att nämna några värdefulla egenskaper. 

Organisation

Grundande partners är Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Lindholmen Science Park.

Styrgrupp

Visual Arenas styrgrupp består av representanter från partners och finansiärer.

Styrgruppen består av

 • Dan Folkesson, Intraservice, Göteborgs Stad, ordförande
 • Tord Hermansson, Lindholmen Science Park AB
 • Eric Jeansson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • Lars Bern, Business Region Göteborg
 • Casper Wickman, Volvo Cars
 • Monica Billger, Visualisering & Arkitektur, Chalmers
 • Björn Edlund, Universeum
 • Staffan Björk, Interaktionsdesign, Göteborgs universitet
 • Mats Bergh, Johanneberg Sience Park
 • Staffan Truvé, Recorded Future
 • Fredrik Mueller, Qualisys
 • Mats Bergh, Johanneberg Sience Park
 • Patric Ljung, Forskningsledare och föreståndare för C-research, Linköpings universitet 
 • Sammankallande: Martin Högenberg, Visual Arena, Lindholmen Science Park

Partnerskap

Vi vill bredda partnerskapet i Visual Arena och få med aktörer från hela landet och stärka våra internationella allianser, så att vi kan skapa aktiviteter och projekt som engagerar och berör fler.

Visual Arena drivs som ett program vid Lindholmen Science Park och finansieras av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, samt Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet.

Våra innovationsprojekt 

testbadd visualarena

Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab

Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab har haft som syfte att undersöka förutsättningar för att starta ett genomförandeprojekt, vars målsättning är att skapa en öppen och tillgänglig testbädd...
Logotype Architectural Visualization Day

Architectural Visualization Day

Architectural Visualization Day är en årlig mötesplats för arkitekturvisualiserare, 3D-grafiker och andra som är intresserade av visuell realism, konstnärligt skapande och visualiseringsteknik...

CREATE Comprehensive REAlistic Transportation system Emulation

Denna förstudie kommer ta fram krav och användningsfall för en öppen simulerings plattform, en nulägesanalys av existerande verktyg och initiativ och etablera ett konsortium.
Digital 1600-talsstad, visualiserad ovanifrån

Digital stadsmodell 1600-tal

Ett samverkansprojekt där man ska ta fram en virtuell modell av Göteborg från 1600-talet. Syftet är att ge en bild av hur Göteborg såg ut med avseende på stadsbyggnad då staden grundades för att skapa...
Tomatoes in new york

Digital tvilling för cirkulära matsystem

Målet med detta projekt är att adressera de utmaningar som uppstår vid övergången till cirkulära matsystem i kombination med att anpassa sig till digitala informationsstrukturer och resurser. Genom...
3D visualization of Gothenburg

Digital Twin Cities Centre

Cutting-edge research is conducted in eight different research areas, covering all aspects needed to develop large-scale digital twins.
Digital verkstad

Digitalverkstan

Dataföreningens satsning för barn och ungdom som på ett lekfullt och experimenterande sätt vill utforska digitalt skapande och programmering.
Photo of Magdalenefjorden

Expanderad refotografi

Forskningsprojektet utgår från att vi behöver nya föreställningar om den komplexa effekten av global uppvärmning och klimatförändringar som följd. Den konstnärliga forskningen kan expandera de verktyg...
Kvinnor står framför en stor färgglad skräm

Experience to Insights Lab

Experience to Insights Lab är vår satsning där vi genom studenter genomför design- och innovationssprintar för att möta komplexa utmaningar. Är du student eller anställd på en högskola och är redo för...
Framtidens biograf

Framtidens Biograf

Framtidens Biograf är ett pilotprojekt med Visual Arena och biograf Aftonstjärnan, som undersöker hur digitaliseringens möjligheter kan utnyttja och utveckla biografkulturen.
ny illustration

Go:innovation fas 3

Go:innovation fas 3 är ett Vinnovafinansierat projekt som pågår till 2023. I den tredje fasen av innovationsplattformens utveckling ligger fortsatt fokus på utveckling av kultur och strukturer kapabla...
Go smart

Go:smart

Den nationella arenan Closer har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i...
Bild på blommor på fält. Fotot är taget med kort skräpedjupt så att att de blommor som är närmast är det fokus på och bakgrunden är suddig.

Hållbar hembygd via ökad MIK

En pedagogisk modell för generationsgemensam filmproduktion om lokala natur- och kulturarvs framtid i Västra Götaland och Europa
Studenter ler framför skärm

Hur kan vi engagera för att nå hållbarhetsmål? - Experience to Insights Lab

I Experience to Insights Lab genomför vi design- och innovationssprintar för att möta komplexa utmaningar. I projektet Hur kan vi engagera för att nå hållbarhetsmål? undersökte tre studentgrupper...
Tram in Gothenburg

Klimatneutrala Göteborg 2030

För att kunna möta stora samhällsutmaningar som klimatfrågan, behöver omställningstakten och städers förmåga att utveckla lösningar för morgondagens problem öka. Det är inte tekniska lösningar som...
Blommor i fina färger på fällt

Matsystemet – plikten framför allt

Projektet Matsystemet - plikten framför allt att jobba fram en framtidsprototyp på ett nytt matsystem som är hållbart, cirkulärt och närproducerat. Genom att använda spekulativ design kommer en...
svartvitt foto. Forskare med flygplansvinge i ett platt vitt landskap.

Metoder för digital diagnostisering av hotade kulturarv

Klimatförändringarnas påverkan på svårtillgängliga kulturmiljöer och monument utgör en utmaning för kulturmiljövården. Projektet undersöker hur experter inom olika discipliner kan besöka och...
monki logo

Monki R&D

Projektet utvecklade koncept i gränslandet mellan det digitala och analoga i samarbete med klädkedjan Monki och deras kunder.
vr narrative vr lab

Narrative VR Lab

Narrative VR Lab var ett innovativt utvecklingsprojekt som undersökte de narrativa möjligheterna i XR, samt testade nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser.

Narrative VR Lab 1

Narrative VR Lab var ett innovativt utvecklingsprojekt där vi undersökte de narrativa möjligheterna i XR, samt testade nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser. Nu mera drivs...

Narrative VR Lab 2

Tre antagna piloter till projektet Narrative VR Lab.

Narrative VR Lab 3

Ansökningsprocessen klar: Tre starka berättelser till Narrative VR Lab.
Kvinna som labbar med VR

Narrative XR Lab

Narrative XR Lab är ett kreativt labb på Visual Arena, här utvecklas och utforskas konstnärligt berättande i Extended Reality (XR). Här får grafiker, manusförfattare, spelutvecklare, projektledare...

Kommande event som vi arrangerar 

-
Visual Arena Lindholmspiren 3, Gothenburg
event series

Explore Virtual Worlds Event Series 2

Join us for this event series where we will explore the best virtual words and Metaverse...
-
Visual Arena Lindholmspiren 3, Gothenburg
virtual reality

Explore Virtual Worlds event series 3

Join us for this event series where we will explore the best virtual words and Metaverse...
-
Visual Arena Lindholmspiren 3, Gothenburg
virtual

Explore Virtual Worlds Event Series 4

Join us for this event series where we will explore the best virtual words and Metaverse...