Hoppa till huvudinnehåll

Visualisering för alla

Vår vision är att göra visualisering till ett redskap för alla. Som förtydligar, enar och hjälper oss att nå hållbarhet tillsammans. Genom samverkan utvecklar vi nya sätt att visualisera. Vi initierar och driver projekt, samlar kompetens och sprider kunskap.

Vi bidrar till att forskning sprids och kommer till nytta för både företag och samhället. Vi erbjuder en visualiseringsmiljö och en mötesplats där vi samlar, tar tillvara och lyfter människors kunskap, nytänkade och engagemang. Exempel på roller vi kan ha och resurser vi kan tillföra projekt:

 • Driva projektinitiativ
 • Projektägare
 • Projektledare
 • Arbetspaketsledare
 • Visualiseringsexpertis 
 • Visualiseringsmiljö och teknik
 • Kommunikation och spridning i Lindholmen Science Parks omfattande nätverk
3D visualization of Gothenburg

Hjälpa och stärka arbetet för en hållbar framtid

Visual Arena är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt som leder till nya sätt att visualisera för att hjälpa och stärka arbetet mot en hållbar framtid. 

Centralenområdet_Drottningstorget_Bildcred till Jernhusen
Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Visualisering som ett demokratiserande verktyg

Tillsammans med våra partners fångar vi upp behov och idéer som kan leda till projekt och på sikt till implementering i verkligheten. Det möjliggör nya, innovativa visulaliseringslösningar som hjälper verksamheter och individer i vardagen, berikar vårt uttryckssätt och blir ett demokratiserande verktyg

Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Visualisering 

Med visualisering menar vi ett sätt att kommunicera, ett verktyg som breddar vår förmåga att beskriva och hjälper oss att förstå och uppleva. Visualisering kan överbrygga barriärer, förenkla och förtydliga, skapa förändringskraft, åskådliggör det tänkta och det uppmätta, för att nämna några värdefulla egenskaper. 

Organisation

Grundande partners är Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Lindholmen Science Park.

Styrgrupp

Visual Arenas styrgrupp består av representanter från partners och finansiärer.

Styrgruppen består av

 • Dan Folkesson, Intraservice, Göteborgs Stad, ordförande
 • Tord Hermansson, Lindholmen Science Park AB
 • Eric Jeansson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • Lars Bern, Business Region Göteborg
 • Casper Wickman, Volvo Cars
 • Monica Billger, Visualisering & Arkitektur, Chalmers
 • Björn Edlund, Universeum
 • Staffan Björk, Interaktionsdesign, Göteborgs universitet
 • Mats Bergh, Johanneberg Sience Park
 • Staffan Truvé, Recorded Future
 • Fredrik Mueller, Qualisys
 • Mats Bergh, Johanneberg Sience Park
 • Patric Ljung, Forskningsledare och föreståndare för C-research, Linköpings universitet 
 • Sammankallande: Martin Högenberg, Visual Arena, Lindholmen Science Park

Partnerskap

Vi vill bredda partnerskapet i Visual Arena och få med aktörer från hela landet och stärka våra internationella allianser, så att vi kan skapa aktiviteter och projekt som engagerar och berör fler.

Visual Arena drivs som ett program vid Lindholmen Science Park och finansieras av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, samt Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet.