Hoppa till huvudinnehåll

Varför visualisering?

Person using VR

Visual Arena är en neutral innovationsplattform under Lindholmen Science Parks programportfölj som initierar och driver projekt som svarar på komplexa problem. Våra verktyg för att uppnå insikter och resultat är visualisering, nyfikenhet och kreativitet i vår experimentella innovation och designansats och möter svar och lösningar som betyder mest för samhället, organisationer och individer.

Hit kan du som organisation komma med dina eller samhällets utmaningar, i ett innovationsprojekt där vi samlar flera experter söker vi svar på utmaningen. Blir du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss

Folk står runt om kring en dator i en filmstudio

Visualisering är ett sätt att kommunicera, ett verktyg som berikar vårt uttryckssätt och hjälper oss att förstå och uppleva.

graf

Genom att utveckla och använda visualiseringar kan vi förenkla och åskådliggöra sammanhang som ligger dolda i stora datamängder eller är utanför våra sinnens förmåga.

Visual Arenas programledare blir påbyggad teknik och VR Headset i ett mörkt rum som är fint belyst med scenljus.

Ett sätt att kommunicera

Visualisering är ett sätt att kommunicera, ett verktyg som breddar vår förmåga att beskriva och hjälper oss att förstå och uppleva. 

 

 Exempel på värdefulla effekter visualisering kan ha:

  • överbryggar barriärer
  • förenklar och förtydligar
  • skapar förändringskraft
  • åskådliggör det tänkta och det uppmätta

”Det bästa sättet att få hög bandbredd mellan en människa och datorn är att använda visualisering”
 

Anders Ynnerman Visual Forum 2020

Våra expertkompetenser 

Informationsvisualisering över våra fokusområde,: informationsvisualisering, XR, digitala tvillingar, Metaverse och förändringsledning. Olika ikoner syns tillsammmans med text som symboliserar detta.

Upptäck våra innovationsprojekt där vi använder visualisering som ett verktyg för att möta utmanignar

testbadd visualarena

Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab

Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab har haft som syfte att undersöka förutsättningar för att starta ett genomförandeprojekt, vars målsättning är att skapa en öppen och tillgänglig testbädd...
Logotype Architectural Visualization Day

Architectural Visualization Day

Architectural Visualization Day är en årlig mötesplats för arkitekturvisualiserare, 3D-grafiker och andra som är intresserade av visuell realism, konstnärligt skapande och visualiseringsteknik...

CREATE Comprehensive REAlistic Transportation system Emulation

Denna förstudie kommer ta fram krav och användningsfall för en öppen simulerings plattform, en nulägesanalys av existerande verktyg och initiativ och etablera ett konsortium.
Digital 1600-talsstad, visualiserad ovanifrån

Digital stadsmodell 1600-tal

Ett samverkansprojekt där man ska ta fram en virtuell modell av Göteborg från 1600-talet. Syftet är att ge en bild av hur Göteborg såg ut med avseende på stadsbyggnad då staden grundades för att skapa...
Tomatoes in new york

Digital tvilling för cirkulära matsystem

Målet med detta projekt är att adressera de utmaningar som uppstår vid övergången till cirkulära matsystem i kombination med att anpassa sig till digitala informationsstrukturer och resurser. Genom...
3D visualization of Gothenburg

Digital Twin Cities Centre

Cutting-edge research is conducted in eight different research areas, covering all aspects needed to develop large-scale digital twins.
Digital verkstad

Digitalverkstan

Dataföreningens satsning för barn och ungdom som på ett lekfullt och experimenterande sätt vill utforska digitalt skapande och programmering.
Photo of Magdalenefjorden

Expanderad refotografi

Forskningsprojektet utgår från att vi behöver nya föreställningar om den komplexa effekten av global uppvärmning och klimatförändringar som följd. Den konstnärliga forskningen kan expandera de verktyg...
Kvinnor står framför en stor färgglad skräm

Experience to Insights Lab

Experience to Insights Lab är vår satsning där vi genom studenter genomför design- och innovationssprintar för att möta komplexa utmaningar. Är du student eller anställd på en högskola och är redo för...
Framtidens biograf

Framtidens Biograf

Framtidens Biograf är ett pilotprojekt med Visual Arena och biograf Aftonstjärnan, som undersöker hur digitaliseringens möjligheter kan utnyttja och utveckla biografkulturen.
ny illustration

Go:innovation fas 3

Go:innovation fas 3 är ett Vinnovafinansierat projekt som pågår till 2023. I den tredje fasen av innovationsplattformens utveckling ligger fortsatt fokus på utveckling av kultur och strukturer kapabla...
Go smart

Go:smart

Den nationella arenan Closer har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i...
Bild på blommor på fält. Fotot är taget med kort skräpedjupt så att att de blommor som är närmast är det fokus på och bakgrunden är suddig.

Hållbar hembygd via ökad MIK

En pedagogisk modell för generationsgemensam filmproduktion om lokala natur- och kulturarvs framtid i Västra Götaland och Europa
Studenter ler framför skärm

Hur kan vi engagera för att nå hållbarhetsmål? - Experience to Insights Lab

I Experience to Insights Lab genomför vi design- och innovationssprintar för att möta komplexa utmaningar. I projektet Hur kan vi engagera för att nå hållbarhetsmål? undersökte tre studentgrupper...
Tram in Gothenburg

Klimatneutrala Göteborg 2030

För att kunna möta stora samhällsutmaningar som klimatfrågan, behöver omställningstakten och städers förmåga att utveckla lösningar för morgondagens problem öka. Det är inte tekniska lösningar som...
Blommor i fina färger på fällt

Matsystemet – plikten framför allt

Projektet Matsystemet - plikten framför allt att jobba fram en framtidsprototyp på ett nytt matsystem som är hållbart, cirkulärt och närproducerat. Genom att använda spekulativ design kommer en...
svartvitt foto. Forskare med flygplansvinge i ett platt vitt landskap.

Metoder för digital diagnostisering av hotade kulturarv

Klimatförändringarnas påverkan på svårtillgängliga kulturmiljöer och monument utgör en utmaning för kulturmiljövården. Projektet undersöker hur experter inom olika discipliner kan besöka och...
monki logo

Monki R&D

Projektet utvecklade koncept i gränslandet mellan det digitala och analoga i samarbete med klädkedjan Monki och deras kunder.
vr narrative vr lab

Narrative VR Lab

Narrative VR Lab var ett innovativt utvecklingsprojekt som undersökte de narrativa möjligheterna i XR, samt testade nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser.

Narrative VR Lab 1

Narrative VR Lab var ett innovativt utvecklingsprojekt där vi undersökte de narrativa möjligheterna i XR, samt testade nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser. Nu mera drivs...

Narrative VR Lab 2

Tre antagna piloter till projektet Narrative VR Lab.

Narrative VR Lab 3

Ansökningsprocessen klar: Tre starka berättelser till Narrative VR Lab.
Kvinna som labbar med VR

Narrative XR Lab

Narrative XR Lab är ett kreativt labb på Visual Arena, här utvecklas och utforskas konstnärligt berättande i Extended Reality (XR). Här får grafiker, manusförfattare, spelutvecklare, projektledare...

 

Nyttor och effekter

Genom att utveckla och använda visualiseringar kan vi förenkla och åskådliggöra sammanhang som ligger dolda i stora datamängder eller är utanför våra sinnens förmåga. Många forskningsfält är idag beroende av dessa kraftfulla och interaktiva visualiseringar och stora samhällsbyggnadsprojekt är idag otänkbara utan visualisering om medborgare ska kunna delta i den demokratiska processen. Det är viktigt att inte stanna upp utan att vidareutveckla vår kunskap om visualiseringar eftersom det ger ökade möjligheter att effektivt analysera och synliggöra datamängder som kan bidra till avgörande förklaringar av komplexa samband och abstrakta teorier. Genom en sådan process kan visualisering bidra till ökad samhällsnytta, nya innovationsmöjligheter, konkret samverkan mellan forskning, företag, organisationer, myndigheter och allmänhet.

Bidrar till innovation och demokrati

Visualisering blev erkänt som vetenskaplig disciplin för drygt 30 år sedan, och sedan dess har forskarkåren varit relativt enad om definitionen och betydelsen av vad visualisering betyder. Enkelt förklarat innebär visualisering ett åskådliggörande av komplexa, flerdimensionella, sammanhang genom uttryckssätt som anpassats för människans synsinnen. Visualisering kan ske till exempel genom bilder, diagram, simuleringar och animeringar. En mer akademisk definition lyder: the use of computer-supported interactive, visual representations of (abstract) data to amplify cognition.

Visualisering är ett område under mycket stark expansion, där ökade insikter om fördelarna med att kommunicera med hjälp av bilder går hand i hand med de ökade tekniska möjligheterna att skapa interaktiva och dynamiska visualiseringar. Genom att utveckla och använda visualiseringar kan vi förenkla och åskådliggöra sammanhang som ligger dolda i stora datamängder eller är utanför våra sinnens förmåga. Många forskningsfält är idag beroende av dessa kraftfulla och interaktiva visualiseringar och stora samhällsbyggnadsprojekt är idag otänkbara utan visualisering om medborgare ska kunna delta i den demokratiska processen. Det är viktigt att inte stanna upp utan att vidareutveckla vår kunskap om visualiseringar eftersom det ger ökade möjligheter att effektivt analysera och synliggöra datamängder som kan bidra till avgörande förklaringar av komplexa samband och abstrakta teorier. Genom en sådan process kan visualisering bidra till ökad samhällsnytta, nya innovationsmöjligheter, konkret samverkan mellan forskning, företag, organisationer, myndigheter och allmänhet.

Vi använder ständigt visuell information för att styra vår motorik och för att hämta in information. Så fort ljuset träffat näthinnan startar en process i hjärnan för att tolka det vi ser och dra slutsatser om hur vi ska handla eller reagera. Därför är visuell information mycket viktigt vid interaktion med omvärlden och vid kunskapsöverföring.

Bättre beslut med stöd av visualisering

Genom visualisering kan olika individer få samma bild av en plan eller händelse. Det gör det möjligt att kommunicera över barriärer som genus, kultur och ålder. Det är dock viktigt att förstå att visualisering också kan luras. Det går också att göra fina visualiseringar av dålig eller inkomplett data, så glöm inte att vara källkritisk när du tittar på visualiseringar. 

Tack vare den snabba utvecklingen inom hård- och mjukvara så har vi också blivit bättre på att förstå hur vår syn faktiskt fungerar, hur vi människor tolkar och analysera bilder. Kärnan i visualisering är att vi försöker dela upp arbetsbördan mellan dator och människor. Datorer räknar snabbt och rätt, och människan är duktig på se sammanhang och analysera bilder vilket kan leda till bättre beslut. Därför är visualisering viktigt inom många områden. Visualisering skapar en möjlighet för flera aktörer att se samma sak framför sig. Man har t.ex. sett tydliga vinster i tidseffektivitet vad det gäller beslut kring byggnation när man gått från 2D- till 3D-ritningar i beslutsprocessen.

En visualisering kan vara en handritad skiss eller en bild skapad med ett datorprogram. När det gäller att göra stora datamängder begripliga används olika former av diagram eller kartor och då talar man om informationsvisualisering. Visualisering används bland annat för att förklara planerade förändringar av stadsmiljö, statistiska samband och medicinska ingrepp. Det är ett viktigt redskap med stor demokratisk och pedagogisk potential.

Med dagens kraftfulla datorer är det möjligt att skapa spektakulära visualiseringar. Man kan resa in i människokroppen och göra upptäcktsfärder till andra galaxer eller ner i havsdjupen. 

Behovet av att visa och åskådliggöra information för andra har funnits så länge det har funnits människor. Från tidiga grottmålningar i södra Europa via de första kartorna till dagens visualiseringar av komplex information inom olika områden som medicin, geografi och datavetenskap.

Vill du veta mer om visualisering? 

Vi har ett unikt nätverk och bred kompetens inom visualiseringsområdet. Visualisering används idag inom många olika branscher till exempel sjukvård, stadsplanering och datavetenskap. Kontakta oss för mer information.

Event där visualisering möter brännande utmaningar 

-
Visual Arena Lindholmen Lindholmspiren 3, Göteborg
Man står i en mörk studio som är kraftigt belyst med rosa färg

Visual Arena Spektrum – En upplevelse av visualiseringens kraft

Välkomna till en upplevelse utöver det vanliga! Visual Arena bjuder in till "Spektrum", en...
-
Visual Arena Lindholmspiren 3, Gothenburg
event series

Explore Virtual Worlds Event Series 2

Join us for this event series where we will explore the best virtual words and Metaverse...
-
Visual Arena Lindholmspiren 3, Gothenburg
virtual reality

Explore Virtual Worlds event series 3

Join us for this event series where we will explore the best virtual words and Metaverse...
-
Visual Arena Lindholmspiren 3, Gothenburg
virtual

Explore Virtual Worlds Event Series 4

Join us for this event series where we will explore the best virtual words and Metaverse...