Hoppa till huvudinnehåll

Kreativa Europa-dag

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park

Kultur i Väst och TILLT arrangerar en dag då du får information om de båda delprogrammen inom Kreativa Europa: Kultur och MEDIA.
För Kultur får du information med fokus på idén med och prioriteringarna i programmet. För MEDIA får du en mer allmän information då deras program innefattar många olika möjligheter till stöd inom den audiovisuella industrin.

Arrangeras av: 
Kultur i Väst

Program

9.00–9.30 

Registrering

9.30–10.45
Kreativa Europa Desk Kultur – Elin Rosenström från Kulturrådet informerar om delprogrammet Kultur, inklusive en översikt av Kreativa Europas program.

10.45–11.00
Fika

11.00–12.00
Presentationer av olika Kreativa Europa-projekt. Fokus: genomförande, organisation, aktiviteter, utmaningar och spridning.

12.00–12.45 
Lunch på egen hand

12.45–16.00
Skrivarverkstad för dig som ska lämna in ansökan till Kreativa Europa Kultur under 2018. Tiago Prata från TILLT i Göteborg, som har uppdrag från Västra Götalandsregionen att stötta fyra kulturaktörer i regionen med sina ansökningar, leder skrivarverkstaden.

Parallellt arrangeras även 30 minuters privatkonsultationer. Elin Rosenström från Kreativa Europa Desk Kultur håller privatkonsultationer för dig som ska lämna in ansökan till Kreativa Europa KULTUR under 2018. 

Den som vill anmäla sig till skrivarverkstad och ansöka om stöd 2018, behöver svara kort på följande frågor:

• 1–3 meningar om projektet – Vem, Vad, När, Var, Varför och eventuellt Hur?
• Tidigare erfarenheter med EU-samarbete? (ingen, part, leadpart, etc.) 
• Varför krävs det att projektet är på europeisk nivå? (i stället för att det drivs nationellt eller regionalt) 
Maila svar på frågorna omgående vid anmälan till ingrid.thornell@kulturivast.se

16.00–16.30
Samling och gemensam avslutning där det också finns möjlighet att ställa frågor

 

När: 1 september 2017

Tid: 9.00–16.30

Var: Visual Arena, Lindholmen Science Park Göteborg

 

Mer info och anmälan.