Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Välkomna till samrådsmöte rörande Karlavagnsplatsen

24 februari 2016 17:30 till 19:00
Visual Arena, Lindholmen Science park, Lindholmspiren 5
Ta del av övergripande strategi, samt beskrivning och förtydligande av förslaget till detaljplan. Ta tillfället i akt att ställa frågor och delta i diskussion.
Dp Karlavagnsplatsen, handläggare Anna Rudholm & Tore Hjelte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel, hotell, skola och kontor vid Karlavagnsgatan i stadsdelen Lindholmen. Bebyggelsen uppförs i kvartersform i varierande antal våningar. Den högsta byggnaden, det så kallade Karlatornet, föreslås få en byggnadshöjd av max 266 meter. Det är cirka 80 våningar högt. Detta kan ses i relation till Rambergets höjd på 86 meter. Den nya bebyggelsen ska bidra till en bättre stadsmässighet i området. Ambitionen är att skapa en attraktiv blandstad. För att uppnå detta är det önskvärt med handel och kontor i bottenvåningarna. Bostäderna föreslås få olika ändamål och upplåtelseformer. Exempelvis bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och äldreboende.
 

Synpunkter postas, e-postas eller lämnas genom
e-tjänsten på goteborg.se

Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg
sbk@sbk@goteborg.se