Hoppa till huvudinnehåll

Upptäck Göteborgs Stads digitala tvilling och Virtual Gothenburg Lab

-
Visual Arena, Lindholmspiren 3, Göteborg

Är du nyfiken på stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg? Kanske vill du använda den digitala tvillingen, utifrån ditt egna behov? Då har du nu en unik möjlighet att bekanta dig med tvillingen och testbädden, Virtual Gothenburg Lab, där du kan utveckla dina möjligheter att både nyttja tvillingen och bidra till dess framtid.

Vi bjuder in dig till denna workshop med syftet att identifiera behov och idéer för att utveckla Virtual Gothenburg Lab i linje med den utveckling som sker i samhället.

Arrangeras av: 
Visual Arena
Göteborgs digitala tvilling visas, en spelversion av Göteborg, blickar ut över husfasaderna och älven, en dramtatiska himmel visas i skyn.

Göteborgs digitala tvilling, Virtuella Göteborg.
Foto: Göteborgs Stad 

Virtuella Göteborg är en viktig kugge i Göteborgs strävan att uppnå stadens hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Visionen är att flera branscher, organisationer och företag ska kunna dra nytta av Virtuella Göteborg. Den digitala tvillingen kommer exempelvis att kunna användas inom stadsutveckling, vård, turism, mobilitet, upplevelsebranschen, utbildning och i dialoger med medborgare.

Men vad är egentligen Virtuella Göteborg? Är det ett spel? Inte riktigt. Virtuella Göteborg är en digital kopia av staden. Tvillingen visualiseras via en spelmotor som tillåter användaren att förflytta sig och testa olika scenarier. Det är både roligt och spännande, men det är också ett kraftfullt verktyg för stadsplanering och för att öka förståelsen för samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, segregation, transportbehov och effekterna av stadens snabba utveckling.

I utvecklingen av den digitala tvillingen är det viktigt för oss att få veta hur tvillingen ska tillgängliggöras för att skapa så stor nytta som möjligt. Det här görs i testbädden, Virtual Gothenburg Lab. Virtual Gothenburg Lab är också tjänsten som gör att du kan utforska, utveckla och använda den digitala tvillingen utifrån ditt behov. Genom samarbete med er får vi värdefulla insikter om vilka grundelement som behöver utvecklas i vår gemensam strävan att skapa något riktigt värdefullt för Göteborg, dess invånare och näringslivet. 

Vi ser även fram emot kunskapsdelning och utbyte mellan kommuner i hela regionen.

Blir du nyfiken? Hoppas du kommer och bidrar, 

Visual Arena

 

Här är den planerade agendan för workshopen:

  • Presentation av den digitala tvillingen Virtuella Göteborg - Eric Jeansson, projektledare för Virtuella Göteborg på stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborgs Stad.
     
  • Presentation av testbädden Virtual Gothenburg Lab - Monica Ek, projektledare, Visual Arena
     
  • Workshop där vi kommer att diskutera och identifiera behov - Martin Högenberg, programansvarig på Visual Arena.
     
  • Framtida planer, vägen framåt och erbjudandet med Virtual Gothenburg Lab - Dan Folkesson, digitaliseringschef på intraservice, Göteborgs Stad & Eric Jeansson

 

Vi hoppas du vill komma och bidra!