Hoppa till huvudinnehåll

Workshop – Framtida kompetensförsörjning II

-
Visual Arena, Göteborg

Innovation och Teknik ST, AI Sweden och Visual Arena, hälsar dig varmt välkommen till vår workshop om framtidens bemanning och kompetensförsörjning inom vården. Din kunskap och input är av största vikt!

Arrangeras av: 
Visual Arena
AI Sweden
Innovation och Teknik ST
Personer står och pratar AI

Samhällsekonomiska Vinster Väntar

Schemaläggning inom vården är inte bara komplext utan också kritiskt viktigt. Det handlar om att balansera många olika jourlinjer, ST-utbildningar med specifika kompetensmål, tillgänglighet till operationslokaler, dygnet-runtbemanning, långsiktig kompetensförsörjning, och mycket mer. För närvarande sker detta manuellt, och det kräver att överläkare lägger 20-40% av sin heltid varje månad för att lägga pusslet!
 

Ditt Nätverk och Input Är Avgörande

Din kunskap och input är ovärderlig för att lösa de utmaningar som vården står inför när det gäller nuvarande bemanningsprocesser och de potentiellt enorma samhällsekonomiska vinsterna som kan göras genom att förbättra och automatisera dessa processer. Vi tror att du, som har en stark bakgrund inom visualisering eller AI, kan bidra med att hitta eller utveckla lösningar för att tackla utmaningen. 
 

Deltagare – Hjältarna I Lösningen

Var med och arbeta kreativt med andra för att lösa detta utmanande problem. Under workshopen kommer vi att samarbeta för att identifiera och utveckla innovativa lösningar för framtidens bemanning och kompetensförsörjning inom vården.

 

Problem Som Kommer Lösas

En behovsanalys kommer att presenteras där insikter i hur schemaläggning inom vården ser ut idag, vad som anses viktigt, och vilka önskemål som finns inför framtiden. Behovsanalysen kommer att utgöra grunden för vår diskussion om framtidens schemaläggning.

Idag sker schemaläggningen och planeringen av långsiktig kompetensförsörjning inom vården huvudsakligen manuellt av vårdutbildad personal. Detta innebär att de inte kan ägna sig åt direkt vård av patienter. Västra Götalandsregionen behöver effektivare verktyg för att förenkla schemaläggningen och därigenom frigöra mer tid åt vårdpersonal för att ägna sig åt patientnära arbete.

Västra Götalandsregionen står också inför att påbörja arbetet med att upphandla mjukvara som ska underlätta schemaläggning inom hela regionen. Resultaten från denna workshop kommer att utgöra värdefull input till detta arbete.

Vi vill dock påpeka att om du eller ditt företag kan vara intressad av att delta i den kommande upphandlingen av schemaläggningsmjukvara, kan din medverkan i denna workshop påverka era chanser negativt (enligt lagen om offentlig upphandling).

Vi ser fram emot en givande och produktiv workshop tillsammans med dig. Din input är avgörande för att forma framtiden för bemanning och kompetensförsörjning inom vården.

Varmt välkommen!