Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visualisering - viktigt verktyg när idé ska bli produkt

Fredagen den 18 november presenterade tre av Visual Arenas medlemmar exempel på hur de arbetar med visualisering från idé till färdig produkt eller tjänst som tar stöd av visualiseringar. Läs mer om hur Berge, Boid och Alten beskriver vad de delade med sig av och vilka möjligheter och värden det ger dem att vara delaktig i Visual Arena.

Presentationen som Anton Grammatikas, CEO på Boid, höll handlade om ny teknik och att använda visualisering för att kommunicera forskning, bl.a. för att synliggöra energi från solpaneler.

boid_418x255_2.jpgHeléne Pilström, ansvarig för affärsutveckling på Boid menar att forskningen är i ett modernt och allt mer globaliserat samhälle av intresse för allt fler människor.
- Det är viktigt att det finns en koppling till det omgivande samhället och att universiteten på olika sätt medverkar till att kunskapen kan nyttiggöras. Visualisering kan som verktyg i detta sammanhang användas till att skapa förståelse och intresse för forskning och dess tillämpningsområden.

- Vi på Boid arbetar mot våra uppdragsgivare som är forskare eller kommunikatörer. Generellt tror vi att behovet förändras i takt med att visualiseringsverktygen förändras. Det viktigaste är ett ändamålsenligt resultat, att kommunicera forskning till en bredare publik, vare sig det är en animation, stillbild eller något annat. Sedan tycker vi att valet av verktyg och metod beror på i vilket forum saker skall kommuniceras.

- Att synas på Visual Arena innebär en chans för oss att visa upp det vi gör för en relevant publik. Det är också en möjlighet för oss att finna nya samarbetspartners, få inspiration och ta del av hur andra företag generellt arbetar med visualisering, säger Heléne. 

Anna-Lisa Skoog, tjänstedesigner och Henrik Andréasson, creative director på Berge, presenterade hur de arbetar med visualisering på olika sätt och nivåer inom design.
- Det alltid är kul att synas, visa vilka Berge är och hur vi arbetar. Det är ett stort område och vi på Berge vill visa att vi arbetar brett inom visualisering. 

- Från presentationen fick vi mest respons på vårt projekt med Lysekil Womens Match, där vi skapat en virtuell kopia av tävlingsområdet och kunde visa matchen i realtid. Vi fick frågor om vilka tekniker vi använde, samt vad vi fick ut och hur man kan utveckla dessa tekniker, säger Anna-Lisa. 

-Här får vi tillfälle att träffa andra än våra kärnkunder och höra vad omgivningen är nyfiken på, samt tillfälle att nätverka med kollegor i branschen. 

- Vi på Alten delade med oss av ett kort och intensivt produktutvecklingsprojekt där ett tättalten_2_web.jpg samarbete mellan design, visualisering och konstruktion gav ett mycket bra resultat. Projektet visade hur polygonmodellering kan användas hela vägen från skiss till färdigt produktionsunderlag och på så sätt korta utvecklingstiden, berättar Sebastian Dreijer, industrial design engineer på Alten. 

- Efterföljande diskussioner kretsade kring vilka stora möjligheter det finns att använda visualiseringsverktyg under en större del av produktutvecklingsprocessen.
 
Sebastian berättade att han och hans kollegor på Alten tycker att det är kul att få dela med sig av sitt arbete och nya insikter som de får genom en blandning av projekt.
- Samtidigt är det viktigt och inspirerande att träffa branschkollegor och kunder för att få deras input och utforska möjligheterna till nya samarbeten, avslutar Sebastian.

Länkar till mer information såsom presentationer och filmer hittar du här 

 

Är du intresserad av Visual Arenas medlemskap och vad det innebär, läs mer här