Hoppa till huvudinnehåll

Anders Logg till Visual Forum: "Digitala tvillingar kommer att revolutionera stadsutvecklingen"

tisdag, september 1, 2020

Digital Twin Cities Centre (DTCC) har sin bas på Chalmers tekniska högskola och är ett av Vinnovas kompetenscentrum. Anders Logg är centrumföreståndare och kommer att ge en övergripande bild av DTCCs arbete med digitala tvillingar på Visual Forum den 30 september.

Digitala tvillingar är digitala repliker av fysiska saker. De hjälper till att fatta informerade beslut, sänka kostnader och minimera risker för att misslyckas i den verkliga världen. Den senaste tidens tekniska framsteg har möjliggjort skapandet av digitala tvillingar av bilar eller flygplan som nu kan modelleras, simuleras och optimeras innan de ens lämnar ritningsstadiet. 

Digitala tvillingar för stadsutveckling

Dessa framsteg håller på att bli verklighet för något så komplicerat som hela städer. Digitala tvillingar kan simulera och visualisera pulsen på staden i realtid med skiktade datakällor för byggnader, urban infrastruktur, verktyg, företag, rörlighet för människor och fordon. Att använda den här tekniken på rätt sätt har enorm potential för att ta itu med några av de mest pressande urbana utmaningarna, som segregering, översvämning, föroreningar, trafikstockningar, spridning av eld och sjukdomar.

Digital Twin City Centre - ett kompetenscentrum

Just detta arbetar Digital Twin City Centre med och där sitter Anders Logg som centrumföreståndare tillsammans med tre kollegor samt 30 partners i ryggen. 

– 2050 kommer 70 % att bo i städer så det blir oerhört viktigt att ha full koll på dem. Med kraftfulla verktyg kan stadsplanerare få hjälp med att undvika fallgropar som flaskhalsar i trafiken och blåshål. De kan lättare minimera risker för översvämningar och smittspridning. De kan planera för framkomlighet vid olyckor och hitta optimala placeringar för vindsnurror, solpaneler och antenner, säger Anders Logg.

I sitt föredrag på Visual Forum kommer Anders Logg att presentera en översikt över aktiviteterna på DTCC. Han kommer även presentera några preliminära resultat från generering av stadsmodeller, simulering och visualisering.

Intresse från flera branscher

En stad är komplex och listan på krav som kan läggas in för att göra en stad så funktionell som möjligt är i princip oändlig. Allt från produktionsmetoder till sociala aspekter och demokratifrågor skulle kunna byggas in i ett simuleringsverktyg.
 
Det finns givetvis också ett kommersiellt intresse för tekniken. Fastighetsbranschen är exempelvis intresserad av ett verktyg på mikronivå – Building Information Models, BIM.
 
– Det går ut på att man lägger upp all data om en byggnad i molnet. Sen kan man som fastighetsförvaltare ta på sig ett par augmented reality-glasögon, koppla upp sig, gå runt i huset och se all information om sin byggnad. Vad ligger bakom väggar och tak? Vad är det för flöde i ventilationssystemet just nu? Allt sånt kan man se eftersom moderna byggnader har BIM och sensorer inbyggda, säger Anders Logg.

Läs mer på DTCC.se

Anmäl dig till Visual Forum här

Mer om DTCC

  • Ett konsortium bestående av 30 svenska och internationella partners med basen på Chalmers ska samverka inom Digital Twin City Centre.
  • Spetsforskning kommer att bedrivas inom åtta olika forskningsområden som täcker in alla de aspekter som krävs för att utveckla digitala tvillingar i stor skala, och utnyttja de möjligheter detta ger för arkitektur, stadsbyggnad och byggande med digitalt stöd.
  • Ett särskilt fokus ligger på kunskapsöverföringen till näringsliv och offentliga aktörer, i syfte att stärka Sveriges roll i digitaliseringen och utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn. 
  • Visual Arena Lindholmen deltar i ett av arbetspaketen.