Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Göteborg satsar på digitala tvillingstäder

Ett nytt kompetenscentrum för utvecklingen av digitala tvillingstäder startar på Chalmers under början av 2020. Samtidigt testas en virtuell kopia av Göteborg i den nya testbädden Virtual Gothenburg Lab.
Foto: Emelie Asplund

En digital tvilling är en virtuell kopia av verkligheten och ett etablerat begrepp inom tillverkningsindustrin. När en ny bilmodell tas fram simuleras och optimeras allt som är mätbart i en digital tvilling. På senare tid har användningsområdena utökats till underhåll av byggnader och infrastruktur. Nu utvecklas tekniken snabbt för komplexa sammanhang som städer.

– Internationellt är Digital twin cities ett hett område. Med en digital kopia av en stad och dess funktioner blir det lättare att planera staden. Simuleringarna visar hur det nya påverkar det gamla, och hur det gamla påverkar det nya, säger Minna Karstunen, professor på institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, och en projektledarna för Digital twin cities centre på Chalmers.

Hittills har digitala modeller av städer använts i visualiseringssyfte, men i konceptet digitala tvillingstäder är den smarta staden i fokus. Det är sakernas internet och artificiell Intelligens som ligger bakom nya möjligheter att sammanlänka informationsflöden för olika användningsområden inom stadsutveckling.

Göteborgs stad är samarbetspartners i Digital twin cities centre och i full färd med att ta fram sin digitala tvilling – Virtuella Göteborg – som ska lanseras under 2021. Utgångspunkten är att Virtuella Göteborg ska underlätta arbetet med stadens stora stadsutvecklingsprojekt som väntas pågå under flera decennier. Två stora områden är klimatanpassning och transportlösningar.

Tanken är att fler arbetssätt och verktyg ska utvecklas och testas på Virtual Gothenburg Lab. Både offentlig sektor, näringsliv och akademi är engagerade i den nya testbädden på Visual Arena.

– En digital tvilling av staden kan användas till väldigt mycket, ett av projekten handlar om social jämlikhet. I framtiden tror jag också det blir naturligt att använda Virtuella Göteborg i medborgardialoger,  säger Eric Jeansson, geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret.

Läs mer i artikeln från Arkitekten

Läs mer om Virtual Gothenburg Lab

DIGITAL TWIN CITIES CENTRE
Vinnova har satsat 100 miljoner kronor på den nya kompetenscentrumet på Chalmers som ska baseras på interdisciplinär forskning i arkitektur, teknik, projektledning, datahantering och integration, matematisk modellering, simulering, visualisering och optimering. Satsningen samlar närmare 30 svenska och internationella samarbetspartners.
VIRTUAL GOTHENBURG LAB
Projektet testar och utvecklar arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete i stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg. Det leds av Visual Arena vid Lindholmen Science Park och Göteborgs stad, med projektpartners från näringsliv, akademi och regionala aktörer. Vinnova bidrar med 14 miljoner kronor under två år.