Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Residensplatser för dig som har idéer inom visualisering

Nu lanserar Visual Arena sin nya satsning Visual Arena inResidence - ett projekt för att ytterligare främja utveckling av nya visualiseringslösningar och samarbeten inom visualiseringsområdet.

Arbetsplats och teknik ger möjlighet att realisera idéer
Visual Arena inResidence erbjuder innovatörer, kreatörer och utvecklare inom visualiseringsområdet att under sex månader låna en arbetsplats hos Visual Arena, med tillgång till visualiserings- och VR-utrustning. Förutom de tekniska resurserna ger detta även en samarbetsmöjlighet med andra liknande aktörer och ett värdefullt nätverk inom branschen. Så med ny arbetsplats, teknik och fler kontakter ges nya möjligheter för “de residerande” att realisera sina idéer.

Möjlighet att använda Göteborgs stads geodata
Genom samarbete med Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontor kommer det att finnas möjlighet att söka tillgång till Göteborgs Stads geografiska grunddata (geodata) i form av terrängmodeller, 3D-byggnader, flygbilder etc, för att kunna arbeta med idéer som berör visualisering, innovation, gamification och nya sätt att föra dialog kring stadsutveckling. (Separat ansökan kommer att krävas och mer detaljer kommer till hösten)

För att få veta mer om bakgrunden har vi talat med Mia Leterius, programansvarig för Visual Arena.

mia_2.jpgVarför väljer Visual Arena att öppna dörrarna för detta projekt?
- Genom att stödja projekt som utan resurser hade varit svåra att genomföra, hoppas vi att satsningen verkligen kan komma till nytta, både för de enskilda projekten, men även för att öka bredden och mångfalden inom området, säger Mia Leterius. 

Förutom teknik och lokaler, vad är fördelen med att sitta på Visual Arena under sitt arbete?
- Visual Arena är inte bara en plats, det är en nätverksyta och en kunskapsnod inom visualiseringsområdet. Sitter man hos oss får man direkt en närhet till andra med samma intresse vilket både är inspirerande och kompetenshöjande. Man är mitt smeten, på en levande plats där spännande event hålls inom ämnen som visualisering, VR, AR och liknande, säger Mia.

- I denna fas är det här en pilot för att se hur det faller ut, men förhoppningen är att vi framöver kan utöka erbjudandet med coachning, deltagarträffar etc. När satsningen är igång ordentligt kommer vi att utvärdera och förändra upplägget utifrån det behov vi ser att aktörerna har.

Vem kan ansöka till Visual Arena inResidence?
- Vem som helst som arbetar med ett projekt inom visualiseringsområdet, oavsett om du är innovatör, utvecklare, konstnär eller fotograf. Vi stänger inga dörrar utan är öppna för att ta emot företag och projektgrupper oavsett vilken fas de är i och vilket slag av visualisering det handlar om. Vi kommer i första hand basera vårt urval på hur de sökande motiverar sin ansökan.

foto_vr_0.png

En viktig kontaktyta mot branschen
Även sedan tidigare har Visual Arena haft arbetsplatser tillgängliga för projekt, men då enbart för uthyrning. Peter Wallberg, vd på visualiseringsföretaget Atvis har sedan i februari hyrt arbetsplats på Visual Arena.  

-Vi har genom arbetsplatsen på Visual Arena redan efter ett par månader påbörjat projekt med ett annat medlemsföretag, berättar Peter.

peter_wallberg_atvis_webb_0.jpg

Orsaken till att Atvis valt att placera sig här är framför allt kontaktytorna med branschen och möjligheten till nätverkande, men även allt som händer på platsen i övrigt. Just möjligheten till kund och samarbetspartners har varit mycket viktigt för dem. 

- Visual Arena har varit avgörande för att få till många av de affärer som vi fått igenom den senaste tiden, avslutar Peter. 

Petra Juhlin är projektledare för Visual Arena inResidence och kommer vara främsta kontaktytan mot de personer som får flytta in på Visual Arena.

lindholmen_petra_small.jpg- Min roll för detta kommer att vara spindeln i nätet för de aktörer som vill sitta hos oss, den fysiska miljön samt de som kommer hit, säger Petra

- Det ska bli väldigt spännande att se vilka företag och projekt som flyttar hit in till oss på kontoret, jag ser mycket fram emot hösten!

 

 

 

Läs mer om Visual Arena inResidence här