Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Stärkt samverkan inom visualisering

​Visual Arena och Visualization Research Gothenburg (VisRes) har ingått ett samarbetsavtal för att förena båda aktörers satsningar på att stimulera och stärka utveckling inom och genom visualisering.
Photo: Robin Aron

– Målet med sammanslagningen är att vi nu tillsammans ska vara en öppen och neutral samverkansplattform för samhälle, näringsliv och akademi, som ska sprida och möjliggöra arbete med visualisering.

Monica Billger, ​akademisk ledare och föreståndare för VisRes

Alla som använder, forskar eller utvecklar inom visualisering samt de som vill inspireras och veta mer om hur man kan ha nytta av visualisering, är välkomna att ta del av samverkansplattformen. För forskare och lärare på Chalmers och Göteborgs universitet innebär det att de får möjlighet att utan kostnad boka studio och lobby på Visual Arena.

I praktiken innebär det nya avtalet mer samordning av aktiviteter såsom seminarier, workshops, utbildningar och gemensamma projektinitiativ. Parterna kommer att gemensamt investera och utveckla den infrastruktur som idag finns på Visual Arena, med högteknologisk visualiseringsutrustning, studiolabb, lokaler, arbetsplatser och mötesytor. Målet är också att få in fler nya partners, såsom Johanneberg Science Park, Sahlgrenska Science Park och Universeum, som är i färd med att bygga en ny visualiseringsdome.

Åsa Andblad, programansvarig för Visual Arena, får i uppdrag att leda det gemensamma arbetet; – Visionen är att Västsverige ska fortsätta utvecklas som ett nationellt och internationellt erkänt centrum för visualisering, säger Åsa Andblad.

En strategisk styrgrupp kommer att tillsättas med representanter från samtliga involverade aktörer och finansiärer: Lindholmen Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

Om VisRes
Visualization Research Gothenburg (VisRes) är ett akademiskt forskningscentrum för Chalmers och Göteborgs universitet, med syfte att stärka, samla och utveckla forskning och utbildning inom visualisering. VisRes representerar Chalmers och GU i samverkansplattformen Visual Arena Lindholmen.

visualisering.gu.se