Hoppa till huvudinnehåll

Utbyggt Audiovisual Days tillbaka våren 2021

måndag, augusti 31, 2020

Nästa Audiovisual Days planeras till våren 2021. Då i ett vidareutvecklat format som inkluderar fyra innovationsprogram inom Lindholmen Science Park. – Visual Arena ser fram emot att fortsätta bidra i det utökade arrangörsteamet, säger Åsa Andblad, programansvarig.

Audiovisual Days – tidigare Västsvenska filmdagarna – har arrangerats i nio år och vänder sig brett till aktörer inom rörlig bild och audiovisuella medier. Under två intensiva dagar erbjuds deltagarna ett varierat program av föreläsningar, panelsamtal och workshops med fokus på aktuella branschrelaterade frågor, nationellt som internationellt. Mot en bred målgrupp som exempelvis kreatörer, producenter, rörlig bild-redaktörer, marknadsförare och finansiärer belyses utveckling och innovation inom bland annat film, tv, ljudbaserad journalistik och spel. Exempelvis är 360-graders filmer, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) under stark utveckling och relevant inom olika områden: e-sport, film, journalistik, kommunikation, konst, musik, reklam, spel, teater.
– Visual Arena har tidigare varit en del i Audiovisual Days, och vi bedömer fortsatt att det finns en spännande potential för att utveckla ömsesidiga idé- och kunskapsutbyten mellan visuell och virtuell innovation och övriga, säger Åsa Andblad.

Fyra program bakom nysatsning

Audiovisual Days är unikt genom att evenemanget är publikt och öppet för alla.

Ljud, bild och immersiva upplevelser får en mer central roll i berättande och målsättningen är att stimulera och inspirera publiken att testa och nyttja framtidens teknik. Liksom att inspirera och bidra till möten mellan både etablerade aktörer och talanger.

Från och med 2021 tar Audiovisual Days ett vidare grepp om temat audiovisuella medier. Bakom nysatsningen står fyra program inom Lindholmen Science Park: Film & TV, Visual Arena, Medier & demokrati och AI Innovation of Sweden.

Den digitala och tekniska utvecklingen erbjuder ett universum av nya möjligheter, men ställer också nya krav och ambitionen är att gemensamt samla förutsättningarna för värdeskapande korsbefruktning som ytterligare utvecklar audiovisuella berättarformer och upplevelser.
– I ett medielandskap som genom den digitala utvecklingen genomgår en rasande utveckling är det i dag ett måste att kunna tänka utanför traditionella strukturer och tillvägagångssätt, säger Gunnar Eriksson, projektutvecklare inom Lindholmen Film & TV.

ABC om Audiovisual Days

• 2021 blir tionde gången evenemanget arrangeras.

• Arrangörer är Film & TV, Medier & demokrati, Visual Arena och AI Innovation of Sweden vid Lindholmen Science Park.

• Extern finansiär är primärt Västra Götalandsregionen. 

• Tidigare samverkansparter har varit bland andra Göteborg film festival, Kulturakademin, FilmCloud, Gothenburg Film Studios och Filmkontoret, Göteborg Stad.

Kort om arrangörerna

Lindholmen Film & TV

Visual Arena

AI Innovation of Sweden

Medier & demokrati