Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Visualisering skapar rätt diskussioner

Ett stort antal personer deltog under lunchseminariet på Visual Arena den 24 maj. Tre talare belyste hur man kan använda visualisering för att förklara det abstrakta, åskådliggöra det okända och möjliggöra diskussioner.

Jan Forsberg, regissör och producent på Vingaland Film, visade exempel på hur man kan använda film för att visualisera visioner och möjligheter. Han berättade hur Vingaland Film arbetat med ett uppdrag för att visa på hur en framtida stad med självkörande bilar skulle kunna se ut.

– Första tanken var att göra en 3D-film för att visa en stad i framtiden. Men vi kände att risken var att diskussionen i så fall skulle handla om detaljer eller hur saker ser ut. Beställaren ville skapa diskussion kring möjligheterna. Därför valde vi ett lekfullt grepp som sätter fantasin i rörelse och flyttar fokus från problemen.

Här kan du se hur filmen blev

– Det var ett intressant uppdrag. Vårt förslag var inte det beställaren väntade sig, men de gick igång på idén. Det har visat sig att greppet funkade och att filmen har triggat de diskussioner som beställaren ville få till. Man pratar om möjligheterna istället för att snöa in på tekniska detaljer.

Simon Österhof, projektledare och manusskribent på Soja berättade om hur man använder infografik och animation för att förklara svåra saker på ett enkelt sätt. Tillsammans med UR och högstadieelever har Soja producerat filmer som hjälper elever att förstå kunskapskraven.

– Genom att skapa något som är engagerande och underhållande så är det lättare för eleverna att ta till sig informationen. Feedbacken har varit väldigt positiv.

Se ett exempel på filmerna

Eric Jeansson, geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret visade upp planerna för Älvstaden och hur man kunde använda visualisering baserad på programmeringar.

– Göteborg står inför enorma utmaningar de närmaste 20 åren och Älvstaden är ett av de största stadsbyggnadsprojekten i Norden. På stadsbyggnadskontoret använder vi visualisering för att kommunicera vad vi gör och för att skapa dialog.

Se filmen om Älvstaden här