Hoppa till huvudinnehåll

Metoder för digital diagnostisering av hotade kulturarv

svartvitt foto. Forskare med flygplansvinge i ett platt vitt landskap.

 

Klimatförändringarnas påverkan på svårtillgängliga kulturmiljöer och monument utgör en utmaning för kulturmiljövården. Projektet undersöker hur experter inom olika discipliner kan besöka och diagnostisera en plats digitalt och hur lärdomar från detta kan appliceras på dokumentation och analys av andra känsliga eller svåråtkomliga miljöer.

Hotade monument och miljöer är ofta avlägsna och svårtillgängliga; upprepade resor medför en kostsam miljöpåverkan och krävande expeditioner riskerar exkludera experter vars kompetens behövs.

I projektet Metoder för digital diagnostisering av hotade kulturarv undersöks det hur experter inom olika discipliner kan besöka och diagnostisera en plats digitalt och hur lärdomar från detta kan appliceras på dokumentation och analys av andra känsliga eller svåråtkomliga miljöer.

Syftet med projektet är att inventera och utveckla metoder för mångvetenskaplig visuell diagnostisering av kulturarv hotat av pågående klimatförändringar. Metoderna förväntas bidra till att göra otillgängliga och sköra kulturarv tillgängliga för fler forskare att bedriva forskning om och skapa beslutsunderlag, samtidigt som det minskar behovet av resurskrävande resor med kostsam miljöpåverkan. 

Is och hav

Projektet är ett samarbete mellan Centrum för Digital Humaniora och institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, samt Visual Arena. Som en extern stödpartner för spridning av resultat ingår även Svenska Ambassaden i Buenos Aires.

Vill du veta mer om projektet? 

Monica Ek

Monica Ek

Visual Arena
Senior projektledare
Person using VR

Engagera dig!

Vill du engagera dig eller driva projekt hos oss? Du kan delta på olika sätt, såsom engagemang i fokusområden, strategiråd, projektansökningar, projektdeltagande, tillgängliggöra teknik, event och...