Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Bild: White Arkitekter

Under 2017-2019 har projektet NormViz utvecklat metoder och verktyg för att arbeta med normmedvetet och normkritisk i visualisering av stadsutveckling. Nu kan du ta del av den handbok och den guide som tagits fram i projektet.

Förstudie

Under 2015-2016 genomfördes en förstudie, "Normkritisk visualisering i stadsutveckling", som visar att visualiseringar i stadsutvecklingsprocesser ofta är stereotypa gällande bl.a. ålder, genus, funktionsvariation och etnicitet, men den visar också på en potential att använda visualiseringar för att synliggöra och driva normkritiska perspektiv i stadsutvecklingsprocesser för att åstadkomma innovativa normkreativa lösningar.

Fortsättning genom projektet NormViz 

Mot denna bakgrund är det projektet NormViz mål att utveckla, tillämpa och integrera:

 • stödverktyg för normmedveten visualisering
 • verktyg för normkritisk visualisering
 • interaktiva visuella metoder för att lyfta normkritiska frågeställningar i dialogprocesser samt utveckling och tillämpning av material för spridning av dessa

Projektets syfte är att bidra till inkluderande stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.

NormViz avslutades hösten 2019. Det slutgiltiga materialet innefattar ett utbildningspaket, en handbok, en guide, en vetenskaplig artikel samt ett bidrag till en vetenskaplig konferens. 

Handbok och guide

Nu finns en handbok och en guide att ladda ner. Där kan man läsa bakgrund till projektet och ta del av de taktiker som är förslag till hur man kan arbeta praktiskt med normkritisk visualisering.

Ladda ner handbok och guide här

Parter

Bland parterna finns Visual Arena, Lindholmen Science Park, i samverkan med White arkitekter, Skanska, RISE och Chalmers arkitektur.

Tillsammans representerar parterna forskning, genomförande och spridning. 

Referensgrupp

Till projektet knöts en referensgrupp med personer med normkritisk och intersektionell expertis, representanter för svensk kommunal planeringspraktik samt en visualiseringsforskare.

Referensgruppen består av Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, Älvstranden Utveckling AB, Malmö stad, Borås stad och Eskilstuna kommun samt Monica Billger, professor i visualisering, Afrah Nasser, Human rights-aktivist och journalist från Jemen Hanna af Ekström, funkisaktivist och doktorand på HDK, Mariana Alves, queeraktivist och forskare.

Se filmen om projektet här

 

Mer information

Projektledare: Petra Juhlin, Visual Arena, Lindholmen Science Park
petra.juhlin@lindholmen.se

 

Ansvarig för utvecklingsarbetet: Marcus Jahnke, RISE

 

Ansvarig för följeforskningen: Julia Fredriksson, Chalmers Arkitektur
julia.fredriksson@chalmers.se
 
 

Fakta om projektet

 • Projektets namn är "Normkreativ visualisering i stadsutveckling"
 • Finansierat av Vinnova
 • Förstudien pågick 2015-2016
 • Projektet pågick 2017-2019

Rapporter och artiklar

Rapporter

 • Normkreativ visualisering – guide

  Publicerad den 20 november 2019

  Visualisering är ett viktigt verktyg för att kommunicera planer och visioner för hur enskilda byggnader, stadsdelar, samhällen och städer ska utvecklas. Men om visualiseringarna är skapade utifrån begränsande föreställningar om till exempel ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet och klass riskerar de att bidra till att människor osynliggörs och diskrimineras. Därför krävs det normmedvetna visualiseringar som kan utmana diskriminerande normer och bidra till mer inkluderande städer och samhällen. Den här guiden hjälper dig som arbetar med arkitekturvisualisering att skapa normmedvetna visualiseringar.

  Visa (pdf 1.16 MB)
 • Normkreativ visualisering – handbok

  Publicerad den 20 november 2019

  NormViz - Normkritisk visualisering i arkitektur och stadsutveckling lyfter fram normkritiska perspektiv på visualiseringar inom arkitektur och stadsutveckling. Handboken vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med visualiseringar i stadsutveckling och arkitekturprojekt. Avsikten är att bidra till en större medvetenhet om hur normer kommer till uttryck i visualiseringar, och erbjuder konkreta verktyg för att arbeta normkritiskt med stadsutveckling.

  Visa (pdf 8.5 MB)
 • Kompendium från presentation i Almedalen 2017

  Publicerad den 6 juli 2017

  Ett kompendium om Normkreativ visualisering som delades ut i samband med White Arkitekters frukostseminarium i Almedalen 2017. Här presenterade Lisa Wistrand bl.a. projektet "Normkreativ visualisering i stadsutveckling".

  Visa (pdf 990.66 KB)
 • Artikel i Arkitekten.se - Normkritisk visualisering ger mer jämlika städer

  Publicerad den 23 mars 2017

  Artikel i Arkitekten.se publicerad 20 mars 2017.

  Författare Samuel Michaëlsson och Lisa Wistrand.

  Visa
 • Slutrapport förstudie Normkritisk visualisering i stadsutveckling

  Publicerad den 1 december 2016
  Visa (pdf 1.32 MB)