Hoppa till huvudinnehåll

Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Under 2017-2019 har projektet NormViz utvecklat metoder och verktyg för att arbeta med normmedvetet och normkritisk i visualisering av stadsutveckling. Nu kan du ta del av den handbok och den guide som tagits fram i projektet. 

 

Förstudie

Under 2015-2016 genomfördes en förstudie, Normkritisk visualisering i stadsutveckling, som visar att visualiseringar i stadsutvecklingsprocesser ofta är stereotypa gällande bl.a. ålder, genus, funktionsvariation och etnicitet, men den visar också på en potential att använda visualiseringar för att synliggöra och driva normkritiska perspektiv i stadsutvecklingsprocesser för att åstadkomma innovativa normkreativa lösningar.

Fortsättning genom projektet NormViz 

Mot denna bakgrund är det projektet NormViz mål att utveckla, tillämpa och integrera:

  • stödverktyg för normmedveten visualisering
  • verktyg för normkritisk visualisering
  • interaktiva visuella metoder för att lyfta normkritiska frågeställningar i dialogprocesser samt utveckling och tillämpning av material för spridning av dessa

Projektets syfte är att bidra till inkluderande stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.

NormViz avslutades hösten 2019. Det slutgiltiga materialet innefattar ett utbildningspaket, en handbok, en guide, en vetenskaplig artikel samt ett bidrag till en vetenskaplig konferens.

Normkreativ visualisering

Handbok och guide

Nu finns en handbok och en guide att ladda ner. Där kan man läsa bakgrund till projektet och ta del av de taktiker som är förslag till hur man kan arbeta praktiskt med normkritisk visualisering.

Fakta

  • Finansierat av Vinnova
  • Förstudien pågick 2015-2016
  • Projektet pågick 2017-2019

Parter:
Bland parterna finns Visual Arena, Lindholmen Science Park, i samverkan med White arkitekter, Skanska, RISE och Chalmers arkitektur.
Tillsammans representerar parterna forskning, genomförande och spridning.

Ansvarig för utvecklingsarbetet: Marcus Jahnke, RISE, marcus.jahnke@rise.se

Ansvarig för följeforskningen: Julia Fredriksson, Chalmers Arkitektur, julia.fredriksson@chalmers.se

Referensgrupp: 
Till projektet knöts en referensgrupp med personer med normkritisk och intersektionell expertis, representanter för svensk kommunal planeringspraktik samt en visualiseringsforskare.
Referensgruppen består av Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, Älvstranden Utveckling AB, Malmö stad, Borås stad och Eskilstuna kommun samt Monica Billger, professor i visualisering, Afrah Nasser, Human rights-aktivist och journalist från Jemen Hanna af Ekström, funkisaktivist och doktorand på HDK, Mariana Alves, queeraktivist och forskare.

Vill du veta mer om Normkreativ visualisering i stadsutveckling?

Nyheter kring projektet

Handbok för normkritisk visualisering lanseras - för mer inkluderande städer

Visualisering är ett viktigt verktyg för att kommunicera visioner för stadsutveckling. Men om...

Normviz-projektet: Nya stadsbilder som bryter normer

Visionen av framtidens städer är öppen, inkluderande, blandad och levande. Men bilderna som...