Hoppa till huvudinnehåll

Forskning fördjupar upplevelsen av klimatförändringar med storytelling & visualiseringar

torsdag, december 14, 2023

Fotografiska metoder, visualisering, storytelling, VR och klimatförändringar i arktisk miljö. Allt detta är innehållet i forskningsprojektet Extended Rephotography: immersive visualization of climate change. Här utforskas bland annat hur ny teknik kan driva innovation för att bättre kommunicera klimatförändringar.

Man på Svalbard, ler, solsken, mannen står på en klippa i bakgrunden öppnar en sjö upp sig som sedan går över i en glaciär

Gorki Glaser-Müller, projektledare, Visual Arena, på Svalbard under expeditionen för projektet. Till höger syns 360°-kameran som använts. 

Utgångspunkten för forskningsprojektet är visuella metoder och hur man genom dessa kan berätta en historia om människors relation till natur och miljö. För Tyrone Martinssons, forskare och undervisande professor inom fotografi vid HDK-Valand, har detta alltid varit den röda tråden. Redan 2003 disputerade han med en avhandling om hur vi med digitala verktyg kan arbeta med historiska bilder. Detta exemplifierades genom en studie av fotografen Nils Strindbergs skildringar från Andrées polarexpedition från sent 1800-tal. Forskningsprojektet Extended Rephotography tar avstamp i just dessa historiska bilder. Martinsson och hans forskningsteam har därefter utvecklat tekniker för att re-fotografera, det vill säga fota om samma motiv på samma plats genom att söka tidigare fotografers exakta kamerapunkter. En intressant metod ur ett konstnärligt perspektiv, men som dessutom på grund av valet av motiv och plats adderar en dimension av vetenskapligt intresse.   

– Jag jobbar med miljö- och klimatfrågor och glaciärer har alltid varit en grundstomme i detta. När man lägger de två bilderna av glaciärer i nordvästra Svalbard tagna med 120 års mellanrum intill varandra är förändringen svår att förneka, säger Tyrone Martinsson, professor i fotografi, HDK-Valand, Göteborgs universitet. 

Fokusområdet är nordvästra Spetsbergen på Svalbard. Redan 1596 gjorde Barentsz och de nederländska upptäckarna noteringar från området. Det unika med denna del av Spetsbergen är att vi har dokumenterade observationer de senaste drygt 400 åren från 1596 tills idag. Redan från 1600-talet har vi både texter och bilder och från och med 1861 även fotografier.

– Detta ger oss en lång berättelse om landskapet som när vi kan skapa tidsserier från både bild och text erbjuder en möjlighet att på ett direkt sätt se hur förändringar i lanskapet börjar bli märkbara till hur de accelererar och blir väldigt tydliga. De tekniker för visualisering vi idag har ger oss möjlighet att förmedla detta på ett sätt som är helt nytt och som skapar en unik närvaro och tydlighet, menar Tyrone Martinsson.

Under expeditionen som skedde inom projektet 2022, 3D-skannades och filmades ett område på Svalbard i 360° och 180° för att skapa en visuell upplevelse som påvisar klimatförändringarna genom VR, 3D-modeller och storytelling. En central del i projektet är att utforska hur man kan arbeta med dessa verktyg för att ge nya perspektiv och nya upplevelser av dels forskning som handlar om klimatförändringar och dels innovativ visuell storytelling. Här möts ​​tvärdisciplinär forskning och innovativ visuell storytelling. 

expedition

Från vänster: Tyrone Martinsson, professor fotografi, HDK-Valand, Göteborgs Universitet och Gorki Glaser-Müller, projektledare, Visual Arena gjorde en expedition till Svalbard sommaren 2022 för att filma och fota i 180 och 360-grader. 

Forskning med många perspektiv 

Att forskningen handlar om både glaciärer och fotografi gör arbetet tvärvetenskapigt, eller transdisciplinärt, vilket innebär att olika discipliners unika perspektiv adderas för en bredare och djupare förståelse av innehållet. Förutom det konstnärliga perspektivet via Tyrone Martinsson, representeras Göteborgs universitet av pedagogik via professor Lena Pareto och digital humaniora (GRIDH) via docent Jonathan Westin. Dessutom sker samverkan med naturvetenskaplig disciplin via Erik Mannerfelt, doktorand i glaciologi vid Oslo universitet.

Forskningsprojektet är ett även ett samarbetsprojekt mellan olika organisationer och medaktörer, förutom Göteborgs universitet ingår Norsk Polarinstitutt, Universeum, University of Plymouth och Visual Arena, Lindholmen Science Park som utvecklar XR-teknik, det vill säga Extended Reality. Gorki Glaser-Müller som jobbar som projektledare på Visual Arena har varit en del av forskningsteamet från start. Han är även alumn från HDK-Valands filmutbildning och arbetar parallellt som regissör och manusförfattare. 

Expedition på båt i Arktis bland isberg gör en selfie men breda leenden.

– Den nya tekniken kan skapa förutsättning för besökaren att bli mentalt tillgänglig för fakta. Att klimatförändringar smälter glaciärer i Arktis är något de flesta redan vet, men ändå inte tar till sig. Genom att uppleva Arktis kan vi skapa en mer personlig koppling till platsen. Att man tycker att den är vacker och fascinerande - och kanske är man mer villig att göra någonting för att förändra förutsättningarna för denna miljö. Det finns ett syfte med arbetet. Där kommer jag in som storyteller och mina verktyg för att skapa empati för platser och öven karaktärer. Trots att det personligen var en chock att se hur mycket glaciärerna smälter och så mycket djurliv som försvunnit så är hopp en av våra viktiga uppgifter att förmedla med detta visuella experiment!

säger Gorki Glaser-Müller, projektledare, Visual Arena. 

En man (Forksaren Tyrone Martinsson) vid en vattenkant som fotograferar en glaciär

Det nya projektet  

Att göra ett digitalt besök i Svalbard är redan nu möjligt via forskningsprojektets öppna databas där besökaren enkelt kan jämföra 1890-talets fotografier med foton av samma glaciär tagna 2012-2022. En ytterligare dimension är att via VR-headset ”kliva in” i den arktiska miljön och uppleva en 360 graders vy där en digital version av Tyrone Martinsson berättar om miljön och visar upp de 120 år gamla fotografierna. Den pedagogiska jämförelsen visar klimatförändringens påverkan på ett tydligt sätt, men besökaren upplever även något mer genom XR-upplevelsen. Att besökaren upplever platsens unika skönhet, ljud och känslan av att befinna sig i Arktis och effekten av att kunna se sig om i flera vinklar lämnar en större känsla än bilderna på datorskärmen. 

Man tittar in i kameran, vinterkläder på med en glaciär i bakgrunden

– Det nya projektet bygger delvis vidare på det arbetet vi har gjort inom Extended Rephotography. Den databas som vi har byggt upp med allt fotomateria, filmer, observationer och källmateriall är en del av projektets resultat och det nya projektet handlar om hur detta material ska användas och tillgängliggöras,

säger Martinsson


Om finansiering går igenom planeras det nya projektet att starta under våren 2024 och sträcka sig tre år framåt med minst ett fältarbete, vilket innebär ännu en expedition till Svalbard. 

Porträtt av man med skägg i svart vitt

– Vi kan detta område väl, nu handlar det om att förfina med hjälp av de verktyg vi har. I nuläget kan vi bara föreställa oss nästa steg i den tekniska utvecklingen men kan bara jobba med det som är tillgängligt för oss. Dvs “prosumer utrustning”. 360 graders undervattensdrönare är exempelvis en möjlighet som vi inte har idag, kanske kan de under projektets gång bli billigare och därmed möjliga att implementera. Dock är jag mest nyfiken på Apples VR glasögon, Vision Pro. Hur skulle vårt projekt och annat konstnärlig forskning kunna publiceras i deras plattform?

säger Gorki Glaser-Müller


Arbetet med den nya forskningsansökningen görs denna gång tillsammans med Universeum och tanken är att röra sig från VR-headset till att digitalt besöka miljön i Svalbard via domens 360 projicering. Martinsson menar att detta öppnar möjligheter för att möta en större publik och genom det göra mer nytta. 

– Eftersom vi jobbar med pedagoger redan från start finns tanken med från början om hur vi kan använda tekniken som ett pedagogiskt verktyg för att få allmänheten att förstå klimatförändringarna och även att bli engagerad.

Glaser-Müller håller med om att en del av projektens syfte från start varit att skapa förändring genom engagemang och att tillgänglighet i kombination med en viss mån av underhållning skapar goda förutsättningar för detta.

Vill du skapa liv i idéer med hjälp av ett nätverk där akademi, konst, offentliga aktörer och näringsliv möts? Vill du utforska hur visualisering kan omvandla dina koncept till upplevelser som berör? Om dessa frågor fångar din nyfikenhet, så är Visual Arena det perfekta nätverket för dig att börja experimentera och hitta nya svar. Är du intresserad av att innovera med oss, hör av dig till Martin Högenberg nedan eller gör en intresseanmälan via webben. Vi riktar oss till alla som är nyfikna på vad innovation och visualisering kan göra för att möte utmaningar.

Bild på Martin Högenberg, en leende man i medelåldern som bär ett par ovala glasögon. Han bär en polo och lutar sig på en utsträckt hand som vilar på ett gångräcke.

Martin Högenberg

Visual Arena
Programansvarig
Gorki Glaser-Müller

Gorki Glaser-Müller

Visual Arena
Projektledare
Narrative VR Lab/ Framtidens biograf
Photo of Magdalenefjorden

Expanderad refotografi

Forskningsprojektet utgår från att vi behöver nya föreställningar om den komplexa effekten av global uppvärmning och klimatförändringar som följd. Den konstnärliga forskningen kan expandera de verktyg...
Expedition på båt i Arktis bland isberg gör en selfie men breda leenden.

Expeditionen skildrar klimatförändringarna i Arktis i VR

2022-08-23
Expedition på Svalbard har filmat i VR för att utforska hur man med hjälp av visuella verktyg kan förstärka skildringen av klimatförändringar i projektet Expanderad Refotografi.
Kvinna som labbar med VR

Narrative XR Lab

Narrative XR Lab är ett kreativt labb på Visual Arena, här utvecklas och utforskas konstnärligt berättande i Extended Reality (XR). Här får grafiker, manusförfattare, spelutvecklare, projektledare...
Tre personer står framför en skärm och presenterar. Väldigt färgglad skiss visas i bakgrunden som föreställer en innovationsresa. Personerna är belysta med rosa färg vilket ger ett innovativt och lekfullt uttryck.

Skapa projekt

Genom samverkan utvecklar vi tillsammans med dig nya sätt att visualisera. Vi initierar och driver projekt, samlar kompetens och sprider kunskap.
En grön bakgrund. Två personer synd i bild. Två kvinnor. Ena cyklar på en cykel och en har ett VRheadset på sig.

VR som empatimaskin: Design för en hållbar livsstil

Baserat på designmodellen double diamond och med hjälp av virtuell reality (VR) som verktyg, utforskar projektet användarnas behov och konsumtionsbeteenden för att utveckla en upplevelse som...

Välkommen på våra kostnadsfria event 

-
Visual Arena Lindholmen Lindholmspiren 3, Göteborg
Man står i en mörk studio som är kraftigt belyst med rosa färg

Visual Arena Spektrum – En upplevelse av visualiseringens kraft

Välkomna till en upplevelse utöver det vanliga! Visual Arena bjuder in till "Spektrum", en...
-
Visual Arena Lindholmspiren 3, Gothenburg
event series

Explore Virtual Worlds Event Series 2

Join us for this event series where we will explore the best virtual words and Metaverse...
-
Visual Arena Lindholmspiren 3, Gothenburg
virtual reality

Explore Virtual Worlds event series 3

Join us for this event series where we will explore the best virtual words and Metaverse...
-
Visual Arena Lindholmspiren 3, Gothenburg
virtual

Explore Virtual Worlds Event Series 4

Join us for this event series where we will explore the best virtual words and Metaverse...