Hoppa till huvudinnehåll

VR som empatimaskin: Design för en hållbar livsstil

Kvinna i Vr och en person som cyklar

 

Med det akuta behovet av att minska vårt koldioxidavtryck är det allt tydligare att endast tekniska innovationer inte kan lösa klimatkrisen vi står i. Vi måste istället ändra vår livsstil och konsumtionsmönster, och det kräver en djup förståelse för varför vi konsumerar som vi gör. 

Baserat på designmodellen double diamond och med hjälp av virtuell reality (VR) som verktyg, utforskar projektet användarnas behov och konsumtionsbeteenden för att utveckla en upplevelse som uppmuntrar unga vuxna till ett hållbart liv.

Med i projektet har vi: Vreact, Gullers grupp, Newincom, Göteborgs Stad. Hör dem berätta om projektet nedan! I projektet samarbetar vi även med informationsvisualiserarna från Norwegian University of Science and Technology. Den här satsningen är möjlig tack vare del-finansiering från Västra Götalandsregionen.

Kvinna står i grönskande park!

– Som byrå för ledande samhällsaktörer är vi på Gullers Grupp alltid nyfikna på att hitta lösningar som kan bidra till dialog och ökad förståelse och på så sätt bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ser stor potential i och är nyfikna på VR-teknik som ett verktyg för att skapa starka upplevelser för att förtydliga det svåra och komplexa och som länk mellan det fysiska och digitala. Ett initiativ som projektet ”VR film som empatimaskin” är intressant då det är viktigt för oss att undersöka alla möjliga vägar där teknik kan hjälpa till för att skapa en hållbar framtid.

menar Susan Lorentzen, Gullers grupp

Man som sitter och ler in i kameran mot en grafisk vägg

– Att förändra fler till en mer hållbar livsstil känns självklart. Livsviktigt. Om min erfarenhet och kompetens inom starka historier och modern teknik bara till en liten grad kan bidra till detta så är valet att engagera mig självklart. Livsviktigt.

säger Andreas, Newincom

Kvinna som ler hoppfullt mot horisonten i kavaj!

– Vi måste hitta nya sätt att påverka motivationen hos unga för att skapa ett hållbart beteende där framtiden alltid ligger i fokus. Vreact brinner för att påverka och inspirera människan med hjälp av Virtual reality och är stolta att medverka i den här nya satsningen

säger Tora Stridh, Vreact

Kvinna som ler stort in i kameran, står framför ett rödmålat sommarhus, somrig känsla i bilden

– Göteborgs Stad arbetar mot målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck nära noll 2030. För att lyckas krävs det att vi har med oss invånarna på den resan eftersom en majoritet av växthusgasutsläppen kommer från just hushållens konsumtion och livsstil. Det ska bli spännande att få utforska målgruppen unga vuxna och hur VR kan stimulera den beteendeförändring som krävs i klimatomställningen.

menar Tove Lund, Demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stad

Man som sitter i färgglad miljö!

– Det är fantastiskt att grotta ned sig i användarna, förstå motiven bakom varför de lever den livsstilen som de gör och hur vi kan designa en VR-upplevelse som anspelar på deras känslor för att få dem att aktivt agera. Klimatkrisen vi står i oroar mig och mina kollegor, det känns fantastiskt att utforma en upplevelse som kan påverka till det bättre! 

säger Carl-Fredrik Hansson, projektledare, Visual Arena

 

En av de stora utmaningarna när det gäller att främja hållbara livsstilar är att förstå varför vi konsumerar som vi gör. Konsumtionsbeteenden handlar inte bara om att uppfylla praktiska behov utan också om att skapa en identitet och status. Detta gör det svårt att göra rationella val när det gäller hållbar konsumtion, eftersom vi påverkas av de attityder, värderingar och normer som råder i vår omgivning. Därför måste det finnas stödjande system i individens vardag som underlättar de hållbara valen.

I projektet används designmodellen double diamond för att identifiera de psykologiska faktorer som spelar in i ungas konsumtion och för att skräddasy en VR-lösning som svarar på användarnas behov och faktorer.  

Projektplanen illustrerad

Illustration av projektets metod 

Projektet är en del av satsningen "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om", en regional kraftsamling för att uppnå ambitiösa klimatmål. Ett av målen är att minska utsläppen av växthusgaser med 80% till år 2030 jämfört med 1990. Dessutom finns det ett viktigt konsumtionsmål som innebär att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska med 30% till samma år jämfört med 2010.

 

Den här satsningen är möjlig tack vare finansiering från Västra Götalandsregionen

Insikter från projektet hittills  

Talking pice, insights

I projektet Vr som empatimaskin: Design för en Hållbar Livsstil har vi intervjuat användarna, testat prototyper på dem och kopplat ihop dem med extern forskning, t ex, Kairos Future, via ChatGPT från det har vi identifierat vad de tänker och känner kring klimatfrågan och hur vi kan påverka dem. Ta del av insikterna hittills genom dokumenten nedan. 

-
Visual Arena, Lindholmspiren 3, Göteborg
Två women looking in AI, a car is burning in the distance

Immersiva upplevelser för klimatet

Evenemanget kommer att fokusera på att utforska skärningspunkten mellan klimatförändringar och...

Vill du veta mer? 

Man i 25årsåldern som ler in i kameran mot en färgglad bakgrund

Carl-Fredrik Hansson

Visual Arena
Kommunikationsansvarig
Bild på Martin Högenberg, en leende man i medelåldern som bär ett par ovala glasögon. Han bär en polo och lutar sig på en utsträckt hand som vilar på ett gångräcke.

Martin Högenberg

Visual Arena
Programansvarig