Hoppa till huvudinnehåll

Så använder vi data för att lösa globala utmaningar

Virtual Gothenburg Lab är en testbädd där vi testar nya sätt att gemensamt skapa den framtida staden genom att analysera och visualisera data från Virtuella Göteborg - Göteborgs stads digitala tvilling.

Person working with VR-AR

Vad är Virtual Gothenburg Lab?

Virtual Gothenburg Lab är en digital testmiljö, en så kallad testbädd, som finns för att utveckla användbarheten och tillgängligheten av Göteborgs stads digitala tvilling - Virtuella Göteborg. Med den digitala tvillingen följer behov av nya arbetsprocesser, verktyg och metoder. Under de två år som Virtual Gothenburg Lab funnits har fokus legat på stadens utmaningar och behov. Nu öppnas testbädden upp för näringsliv och akademi för att i samverkan med staden fortsätta utveckla tvillingen. I testbädden finns möjlighet att testa och utvärdera tankar och idéer, att skapa virtuella prototyper och att samverka kring viktiga samhällsutmaningar. Allt med den digitala tvillingen, och tillhörande data från staden, som bas. Den potential som finns i att nyttja Virtuella Göteborg på ett brett, kreativt och effektivt sätt vill Virtual Gothenburg Lab frigöra för att vi ska komma längre tillsammans.

Virtual Gothenburg Lab tillhandahåller projektstöd för utveckling av metoder och teknik och har både en virtuell och en fysisk visualiseringsmiljö. Även om fokus ligger på Virtuella Göteborg så är många frågeställningar av mer generell karaktär och kan lyftas såväl nationellt som internationellt.

Hur fungerar det

Varför behövs ett labb?

Vi lever i en omställning till en digitaliserad värld. Den här omställningen innebär ett förändringsarbete som innehåller stora möjligheter men även stora utmaningar. I Virtual Gothenburg Lab söker vi sätt att nyttja digitaliseringen och stadens digitala tvilling för att hantera framtidens globala utmaningar och ta beslutsfattandet till nästa nivå. För att förstå hur vi snabbt och på bästa sätt ska skapa värde i omställningsarbetet behöver vi kunna testa, och få en chans att misslyckas, för att sedan utvecklas och skala upp det som tar oss i önskad riktning. Det är en lång men spännande och inspirerande resa där fokuset ligger på användandet, både vad det gäller teknik och data men också på arbetsprocesser och affärsmodeller.

Virtuella Göteborg är en spegling av den fysiska verkligheten och gör det möjligt att visualisera och simulera olika projekt med koppling till staden. Den digitala tvillingen innehåller stora mängder stadsdata om allt från träd till gatubelysning och den kommer att fortsätta utvecklas i samklang med testbädden. Näringslivet är en viktig aktör i det här utvecklingsarbetet för det är med utgångspunkt i en bred samverkan som förändringsarbetet tar fart och testbädden är platsen där vi kan mötas.

Tidslinje

Några nedslag under de två år då projektet varit igång.

Gruppbild på alla deltagare i projektet Virtual Gothenburg Lab

20 februari 2020 

Uppstart

Startskottet går för att fylla Göteborgs digitala tvilling med innehåll.

Virtual Gothenburg Lab broadcasts live

24 februari 2021

Genomlysning

Halvvägs genom projektet berättade pilotledarna om både utmaningar och lösningar.

Virtual Gothenburg Lab broadcasts live

8 september 2021

Collaborate Within a Digital Twin City

Tillsammans med svenska ambassaden i Washington ordnades en workshop i hur vi kan samarbeta inom en digital tvilling.

Virtual Gothenburg Lab broadcasts live

30 september 2021

Digital Twin Insights

En seminarieserie från Visual Arena där vi utgår från tillämpningen av digitala tvillingar av städer.

Lindholmen Open Day broadcasts live

16 oktober 2021

Lindholmen Open Day

Virtual Gothenburg Lab project completion

9 december 2021

Projektavslutning

illustration innovation

Ditt behov i fokus!

Virtual Gothenburg Lab är under utveckling och öppnar nu upp för tester kopplade till Göteborgs stads digitala tvilling. Finns det något som Du har behov av att testa? Hör av dig till oss!

Vilken idé vill du testa?

Här finns data, verktyg och modeller som du kan använda dig av.

Workshop with Virtual Gothenburg Lab