Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Narrative VR Lab

Nu startar andra omgången av projektet Narrative VR Lab, ett projekt som drivs av Visual Arena med syfte att utforska berättande i VR. I denna omgång kommer tre utvalda produktioner ges stöd att utveckla sina narrativa XR-piloter.

Narrative VR Lab är ett innovativt utvecklingsprojekt på Visual Arena där vi undersöker de narrativa möjligheterna i XR ( samlingsnamnet för VR, AR, MR och andra medier), samt testar nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser.

Syftet med projektet är utveckla kvalitativt Virtual Reality innehåll i Västra Götalandsregionen samt att stärka och inspirera deltagarna och övriga branschen med ny energi, ny kompetens och nya idéer kring användande av narrative XR.

Visual Arena kommer att ge minst tre XR-projekt utvecklingsstöd för att testa sin idé. Fokus ligger på framtagandet av en prototyp. Stödet består av handledning, teknik, studiotid och en mindre summa pengar att producera ett kort narrativt verk/pilot/prototyp i VR. Prototyperna/piloterna ska möjliggöra för kreatören att söka vidare finansiering från t.ex. SFI, Lindholmen Science Park samt internationella samproduktionsforum.

VR labbet ska ge ny energi till film och tv-branschen

Målet är även att genom projektet skapa en kompetenshöjande funktion för XR inom branschen genom seminarier, nätverk och workshops och jobba på att kontinuerligt hitta och tillgängliggöra intressanta skapare och verk från hela världen. Projektet kommer också att följa utvecklingen för hur XR kan upplevas i grupp bla genom samarbetet med Biograf Aftontjärnan.

På längre sikt vill projektet bidra till att Västsverige fortsätter vara ett nationellt och skandinaviskt kreativt centrum för film-, tv- och spelproduktion, även på nya plattformar och i nya tekniker.

Medverka i projektet!

Nu kan du skriva in dig själv i historieböckerna genom att utveckla ditt narrativa verk inom ramen för denna satsning!

Genom Visual Arenas kunskap, erfarenhet och nätverk, samt teknikstöd som möjliggör 360-graders och VR produktion ges du möjlighet att under projekttiden utveckla din kreativa idé till en pilot som kan tas vidare.

Vi söker projekt med konstnärlig höjd i berättelsen, som möter tekniskt innovation. Vi vill uppmuntra experimenterande och labbande i berättandet. Kreatörer från alla konstnärliga fält som kan knytas till VR; spelutvecklare,konstnärer, designers, filmare (fiktion eller dokumentär), författare, skådespelare, regissörer, scenkonstnärer, scenografer etc. Vi söker efter de som inte bara vill förmedla en stark upplevelse utan också berätta en historia. På vilket sätt och i vilken genre är upp till kreatören av respektive idé.

Projektet pågår mellan februari- oktober 2019.
Frågor och svar om ansökan

 

Ansökan är nu stängd

 

Samarbetspartners och finanisering

Projektet genomförs av Visual Arena Lindholmen i samarbete med Kultur i VästFilm CloudKultur i Halland samt initiativtagarna Gothenburg Film Studios och Film&TV vid Lindholmen Science Park.

Denna satsning är möjlig tack vare stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Göteborg Stad.

logos_narrativevr_0.png