Hoppa till huvudinnehåll

Centralenområdet

Pilotprojektet leddes av AFRY AB med Trafikkontoret som behovsägare och RISE, Berge och Volvo Cars som samarbetspartners. 

Bildcred till Jernhusen/Tomorrow

Centralenområdet_Drottningstorget_Bildcred till Jernhusen

Hur utformar vi området vid Centralen på bästa sätt?

Centralenområdet kommer att vara ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden framöver. I framtiden ska stadsmiljön kännetecknas av ett rikt folkliv med fokus på kultur och grönområden. Samtidigt kommer Centralenområdet fortsatt att vara ett viktigt nav för bil- och kollektivtrafik.

För att i ett tidigt skede bedöma hur stadsmiljön upplevs ur olika perspektiv, såsom trygghet och trängsel, har pilotprojekt Centralenområdet använt spelmotorteknik för att skapa ett lekfullt och interaktivt verktyg för beslutsfattare.

Utmaningar

Den största utmaningen var att låta användare uppleva Centralenområdet, och inte bara se bilder eller uträkningar på simulerade trafikflöden. Ytterligare en utmaning var att ge användare av applikationen en möjlighet att jämföra olika trafiklösningar. Vi identifierade också vikten av att det verktyg som utvecklades skulle vara enkelt och effektivt att använda. Det finns många mjukvaror för trafiksimulering på marknaden, men de är tidskrävande att använda och förutsätter expertkompetens. Vi ville istället utveckla ett lättanvänt verktyg för att tillgängliggöra beslutsprocessen för trafikplanering.

Lösningar

Applikationen är en interaktiv spelmiljö byggd med AFRYs visualiseringsplattform, vilken baseras på ett verktyg som normalt används vid spelutvecking, spelmotorn Unreal Engine. Teamet har byggt ett lekfullt och lättanvänt verktyg som låter användare uppleva och interaktivt experimentera med en crowd-simulering som påverkas av aktuell trafiklösning. Fokus har legat på upplevelsen och interaktiviteten. Vi har studerat människors interaktion med övergångsställen och barriärer. Vi har också tagit hänsyn till vädret, exempelvis regn. Mindre fokus har lagts på precisionen i simulationen.I applikationen kan användaren:

3D rendering av regnskydd på centralenområdet

Ändra storlek på regnskydd vid buss- och spårvagnshållplatser.

3D rendering av övergångsställe på centralenområdet

Ändra bredd på övergångsställen.

3D rendering av Centralenområdet

Placera staket som ska agera barriärer för fotgängare.

3D rendering av centralenområdet när det regnar

Ändra väder, i detta fallet regn/sol.

I applikationen kan man även växla mellan två olika trafiklösningar, i form av 3D-modeller. I den ena modellen finns Bangårdsförbindelsen med som ingångsparameter, i den andra trafiklösningen är Bangårdsförbindelsen inte med.

Nämnda faktorer kombineras med en interaktiv simulering av hur människor rör sig, en så kallad crowd-simulering, som anpassar antalet fotgängare enligt ovanstående tre interaktiva parametrar. Crowd-simuleringen påverkas även av vädret; när det regnar går avatarerna snabbare, tar genvägar över övergångsställen och de tar även upp paraplyer.

Resultat

Målet med pilotprojektet var att skapa ett interaktivt verktyg som hjälper Trafikkontoret att förstå och analysera olika förslag till utformning av Centralenområdet. Genom att verktyget är interaktivt, samt att det visar hur valda ändringar påverkar flödet av människor, skapar det snabbt och intuitivt förståelse för effekterna av olika utformningar av området. Responsen från Trafikkontoret har varit mycket positiv och analysen är att interaktiva verktyg har en definitiv plats i trafikplanering även av andra områden i staden.

3D visualization of Centralenomradet

Möjligheter framåt

En mycket viktig insikt är att befintliga mjukvaror för simulering av trafiklösningar inte tar hänsyn till väderfaktorer såsom regn. För visst rör sig människor annorlunda utomhus när det regnar? Det tas idag inte i beaktning i simuleringsmjukvara för fotgängare och trafik.

I piloten testade vi också vad som händer när man ändrar storlek och placering på staket, regnskydd och övergångsställen. Detta koncept kan med fördel skalas upp till att innefatta alla objekt i Göteborgs Stads tekniska handbok. Om alla objekt i tekniska handboken fanns representerade som parametriska 3D-modeller skulle man kunna lyfta in dessa direkt i den interaktiva applikationen och därmed använda applikationen som ett mycket effektivt stadsplaneringsverktyg.

Så här ser det ut

Här kan du titta på en demo från pilotprojektet.

Pilotledarna

Det är vi som ansvarat för detta pilotprojekt.

Markus_Nordstrom_profilbild_closeup

Markus Nordström

AFRY
Senior 3D Visualizer/Project Lead
Centralenområdet, Virtual Gothenburg Lab
Color grey blue

Fredrik Larsson

Trafikkontoret Göteborgs Stad
Behovsägare
Centralenområdet, Virtual Gothenburg Lab

Andra projekt vi genomfört

Här hittar du de andra pilotprojekten.

3d visualization over Gothenburg

CoExist 2

In the future autonomous vehicles will have to interact with their surroundings in a separate way than manually driven vehicles. By using the digital twin, we can explore the interaction between...
Skyfall_afterTheStorm

Skyfall

I piloten Skyfall har Göteborgs digitala tvilling testats för arbete med att skyfallssäkra staden. Målet är att utveckla ett interaktivt verktyg för att se till att skyfallskrav följs i...
Exempelbild till Social hållbarhet i stadsutveckling

Social hållbarhet i stadsutveckling

I denna pilot utforskade vi tillsammans hur ett lättillgänglig tekniskt gränssnitt till stadens digitala tvilling kan stärka såväl invånare som tjänstepersoner och vara ett stöd för det gemensamma...
Stadens siluett

Stadens Siluett

I piloten Stadens Siluett tittade vi på hur spelmotorer kan stärka dialogen mellan exploatörer och Stadsbyggnadskontor, i deras uppgift att harmonisera stadsbilden mellan framtid och dåtid. Läs mer om...
illustration innovation

Vad vill du testa?

Virtual Gothenburg Lab är under utveckling och öppnar nu upp för tester kopplade till Göteborgs stads digitala tvilling. Finns det något som Du har behov av att testa? Hör av dig till oss!