Hoppa till huvudinnehåll

Visualisering för alla

Vår vision är att göra visualisering till ett redskap för alla. Som förtydligar, enar och hjälper oss att nå hållbarhet tillsammans. Genom samverkan utvecklar vi nya sätt att visualisera. Vi initierar och driver projekt, samlar kompetens och sprider kunskap.

bild från studio, kamera syns och personer på en ljussat scen med en färgglad bakgrund
Chalmerskuggen digitaliserad bild. Ser futuristisk ut
Göteborgs digitala tvilling visas, en spelversion av Göteborg, blickar ut över husfasaderna och älven, en dramtatiska himmel visas i skyn.
Man på scen
Man på scen
Dansare som är ljusatt i glada färger

Huvudområden som vi har hög kompetens inom. 

I våra innovationsprojekt som vi gör med externa partners är vi inte bundna till endast dessa då vi har ett stort nätverk med expertkunskap kopplat till andra visualiseringsområden. 

Informationsvisualisering över våra fokusområde,: informationsvisualisering, XR, digitala tvillingar, Metaverse och förändringsledning. Olika ikoner syns tillsammmans med text som symboliserar detta.

Vi bidrar till att forskning sprids och kommer till nytta för både företag och samhället. Vi erbjuder en visualiseringsmiljö och en mötesplats där vi samlar, tar tillvara och lyfter människors kunskap, nytänkade och engagemang. Exempel på roller vi kan ha och resurser vi kan tillföra projekt:

 • Driva projektinitiativ
 • Projektägare
 • Projektledare
 • Arbetspaketsledare
 • Visualiseringsexpertis 
 • Visualiseringsmiljö och teknik
 • Kommunikation och spridning i Lindholmen Science Parks omfattande nätverk
3D visualization of Gothenburg

Hjälpa och stärka arbetet för en hållbar framtid

Visual Arena är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt som leder till nya sätt att visualisera för att hjälpa och stärka arbetet mot en hållbar framtid. 

Visualisering som ett demokratiserande verktyg

Tillsammans med våra partners fångar vi upp behov och idéer som kan leda till projekt och på sikt till implementering i verkligheten. Det möjliggör nya, innovativa visulaliseringslösningar som hjälper verksamheter och individer i vardagen, berikar vårt uttryckssätt och blir ett demokratiserande verktyg

graf

Visualisering 

Med visualisering menar vi ett sätt att kommunicera, ett verktyg som breddar vår förmåga att beskriva och hjälper oss att förstå och uppleva. Visualisering kan överbrygga barriärer, förenkla och förtydliga, skapa förändringskraft, åskådliggör det tänkta och det uppmätta, för att nämna några värdefulla egenskaper. 

Organisation

Grundande partners är Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Lindholmen Science Park.

Styrgrupp

Visual Arenas styrgrupp består av representanter från partners och finansiärer.

Styrgruppen består av

 • Dan Folkesson, Intraservice, Göteborgs Stad, ordförande
 • Tord Hermansson, Lindholmen Science Park AB
 • Eric Jeansson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • Lars Bern, Business Region Göteborg
 • Casper Wickman, Volvo Cars
 • Monica Billger, Visualisering & Arkitektur, Chalmers
 • Björn Edlund, Universeum
 • Staffan Björk, Interaktionsdesign, Göteborgs universitet
 • Mats Bergh, Johanneberg Sience Park
 • Staffan Truvé, Recorded Future
 • Fredrik Mueller, Qualisys
 • Mats Bergh, Johanneberg Sience Park
 • Patric Ljung, Forskningsledare och föreståndare för C-research, Linköpings universitet 
 • Sammankallande: Martin Högenberg, Visual Arena, Lindholmen Science Park

Partnerskap

Vi vill bredda partnerskapet i Visual Arena och få med aktörer från hela landet och stärka våra internationella allianser, så att vi kan skapa aktiviteter och projekt som engagerar och berör fler.

Visual Arena drivs som ett program vid Lindholmen Science Park och finansieras av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, samt Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet.

Våra innovationsprojekt 

Visualisering

Normkritisk visualisering - förstudie

En förstudie som ville undersöka den normkritiska forskning som har visat att visualiseringar av stads- och bostadsmiljöer ofta reproducerar stereotypa och begränsande föreställningar om ålder, genus...
En väldigt dramatisk scenföreställning med teaterskådespelare som är utklädda till gladiatorer brottas bland rök

Operaverse

Framtidens digitala scenkonst, vad är det och hur kan den se ut? Det tar vi reda på i förstudien med arbetsnamnet Operaverse.
Man står i ett innovativt labb

Remore

Trots det växande intresset för hållbarhet och miljömedvetenhet – unga vuxna har svårt att anamma cirkulära tjänster fullt ut. Projektet Remore, som beviljats finansiering från Västra...
Sendsmart truck

Sendsmart

Sendsmart är ett projekt som ska skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna ska leda till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa...
asta image

ToRSIM - Trafiksimulator

ToRSIM – Trafiksimulator är en förstudie som syftar till att utreda möjligheterna att etablera en arena för transport- och trafiksimulering på Visual Arena vid Lindholmen Science Park.
Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Urban Co-Creation Lab

Urban Co-Creation Lab är ett utvecklingsprojekt som skapar en plattform för samarbete mellan aktörer inom samhällsbyggnad och stadsplanering.
Bild från workshop, två kvinnliga talare pratar inför publik från en UX workshop

UX Arena

The Gothenburg Region is a stronghold for User Experience. There are approximately one million UX-professionals in the world and many predict a continuous strong growth for the discipline. A linear...
Workshop with Virtual Gothenburg Lab

Virtual Gothenburg Lab

Inom testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att bidra till att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg. Genom projektet skapas en unik...
En grön bakgrund. Två personer synd i bild. Två kvinnor. Ena cyklar på en cykel och en har ett VRheadset på sig.

VR som empatimaskin: Design för en hållbar livsstil

Baserat på designmodellen double diamond och med hjälp av virtuell reality (VR) som verktyg, utforskar projektet användarnas behov och konsumtionsbeteenden för att utveckla en upplevelse som...
XR / VR Visual Arena

XR Scandinavia

XR Scandinavia is a prestudy where Visual Arena and Agder XR examine the possibilities for an innovative and competitive ecosystem for Extended Reality (XR) technology in Scandinavia.

Kommande event som vi arrangerar