Hoppa till huvudinnehåll

Remore

Design för en hållbar livsstil 

Man står vid en apparat i ett stort innovativt labb där kläder hänger på väggarna

Trots det växande intresset för hållbarhet och miljömedvetenhet – unga vuxna har svårt att anamma cirkulära tjänster fullt ut. Projektet Remore ska samla, synliggöra och utveckla cirkulära erbjudanden för kläder och skor med hjälp av lokala centrumledare samt butiker för att göra det lättare att konsumera hållbart.

Unga vuxna är villiga att konsumera på mer hållbara sätt men upplever att det är krångligt, dyrt och osäkert.


Innovationsprojektet Remore kommer att samla, synliggöra och utveckla erbjudanden som gör det lättare och mer attraktivt för unga vuxna att välja cirkulära tjänster.

Man står vid en apparat i ett stort innovativt labb där kläder hänger på väggarna

Genom samarbeten med butiker samt lokala centrumledare i Västra Götaland ska cirkulär konsumtion tillgängliggöras genom ambassadörer, butiker som kommit långt med sitt cirkulära erbjudande och som redan i dag fokuserar på lagningstjänster, second hand eller uthyrning och delning.

 

Målet är ett ökat utbud och mångfald av tjänster som förlänger livslängden på kläder och skor. Fler butiker och företag kan ansluta till initiativet genom att tillhandahålla reparationstjänster för reklamationer, i linje med EU-kommissionens förslag “Right to repair” som syftar till att främja reparation och underhåll av produkter.

Genomförandet i tre steg:

  1. En kommunikationskampanj i sociala medier riktad mot unga vuxna med Remore:s budskap (förläng livet på dina plagg).
     
  2. Samarbeten med butiker (Remore-heroes/ambassadörer) och lokala centrumledare i olika aktiveringar som inspirerar och tillgängliggör cirkulär konsumtion för unga vuxna.
     
  3. Sko- och klädföretag ansluter till initiativet genom att tillhandahålla reparationstjänster för reklamationer (i linje med EU-kommissionens ”right to repair”). Särskilt kommunikationsmaterial tas fram för att synliggöra detta in-store och företagens kanaler 

På kampanjens hemsida samlas och synliggörs alla delar i projektet (inspirationsmaterial till konsument, Remore-heroes, översikt över event och aktiveringar och anslutna företag)

I arbetet med att ta fram kommunikationskampanjen som ska lanseras i sociala medier, är Visual Arenas roll att ta fram och testa prototyper. Här kommer visualisering in som ett verktyg i att se hur vi på ett bra sätt kan nå, engagera och inspirera unga vuxna till hållbara val.

Caisa_Sixtensdotter

– Att utforska visualiseringens roll för att engagera unga vuxna i hållbarhetsfrågor inspirerar mig, jag ser en potential där. På Visual Arena kommer vi utveckla prototyper för att söka svaren från användarna.

Caisa Sixtensdotter, visuell designer, Visual Arena

Projektparter

Science Park Borås
Göteborgsregionen
Visual Arena (Lindholmen Science Park)

Samarbetspartners

Borås TME
Göteborg & Co
Turistrådet Västsverige
Lokala centrumledare
Återförsäljare inom mode och skor
Skräddare och skomakare

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Tidsram

Startar: 2023-11-15
Slutar: 2025-06-30

Projektledare

Adrian Zehtraeus

Vill du samarbeta eller veta mer? 

Kvinna i färglad klänning ler mot kameran, färgglad bakgrund

Caisa Sixtensdotter

Visual Arena
Visual Designer
Bild på Martin Högenberg, en leende man i medelåldern som bär ett par ovala glasögon. Han bär en polo och lutar sig på en utsträckt hand som vilar på ett gångräcke.

Martin Högenberg

Visual Arena
Programansvarig
kvinna ler in i kameran, bredvid henne står texten, REMORE

Nu ska det bli lättare för unga att välja cirkulära tjänster

2024-02-12
– unga vuxna har svårt att anamma cirkulära tjänster fullt ut. Som en del av projektet Re:more, där cirkulära erbjudanden för kläder nu utvecklas, ska Visual Arena leda en innovationssprint för att...

Våra innovationsprojekt

testbadd visualarena

Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab

Förberedelseprojektet Virtual Gothenburg Lab har haft som syfte att undersöka förutsättningar för att starta ett genomförandeprojekt, vars målsättning är att skapa en öppen och tillgänglig testbädd...
Logotype Architectural Visualization Day

Architectural Visualization Day

Architectural Visualization Day är en årlig mötesplats för arkitekturvisualiserare, 3D-grafiker och andra som är intresserade av visuell realism, konstnärligt skapande och visualiseringsteknik...

CREATE Comprehensive REAlistic Transportation system Emulation

Denna förstudie kommer ta fram krav och användningsfall för en öppen simulerings plattform, en nulägesanalys av existerande verktyg och initiativ och etablera ett konsortium.
Digital 1600-talsstad, visualiserad ovanifrån

Digital stadsmodell 1600-tal

Ett samverkansprojekt där man ska ta fram en virtuell modell av Göteborg från 1600-talet. Syftet är att ge en bild av hur Göteborg såg ut med avseende på stadsbyggnad då staden grundades för att skapa...
Tomatoes in new york

Digital tvilling för cirkulära matsystem

Målet med detta projekt är att adressera de utmaningar som uppstår vid övergången till cirkulära matsystem i kombination med att anpassa sig till digitala informationsstrukturer och resurser. Genom...
3D visualization of Gothenburg

Digital Twin Cities Centre

Cutting-edge research is conducted in eight different research areas, covering all aspects needed to develop large-scale digital twins.
Digital verkstad

Digitalverkstan

Dataföreningens satsning för barn och ungdom som på ett lekfullt och experimenterande sätt vill utforska digitalt skapande och programmering.
Photo of Magdalenefjorden

Expanderad refotografi

Forskningsprojektet utgår från att vi behöver nya föreställningar om den komplexa effekten av global uppvärmning och klimatförändringar som följd. Den konstnärliga forskningen kan expandera de verktyg...
Kvinnor står framför en stor färgglad skräm

Experience to Insights Lab

Experience to Insights Lab är vår satsning där vi genom studenter genomför design- och innovationssprintar för att möta komplexa utmaningar. Är du student eller anställd på en högskola och är redo för...
Framtidens biograf

Framtidens Biograf

Framtidens Biograf är ett pilotprojekt med Visual Arena och biograf Aftonstjärnan, som undersöker hur digitaliseringens möjligheter kan utnyttja och utveckla biografkulturen.
ny illustration

Go:innovation fas 3

Go:innovation fas 3 är ett Vinnovafinansierat projekt som pågår till 2023. I den tredje fasen av innovationsplattformens utveckling ligger fortsatt fokus på utveckling av kultur och strukturer kapabla...
Go smart

Go:smart

Den nationella arenan Closer har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i...
Bild på blommor på fält. Fotot är taget med kort skräpedjupt så att att de blommor som är närmast är det fokus på och bakgrunden är suddig.

Hållbar hembygd via ökad MIK

En pedagogisk modell för generationsgemensam filmproduktion om lokala natur- och kulturarvs framtid i Västra Götaland och Europa
Studenter ler framför skärm

Hur kan vi engagera för att nå hållbarhetsmål? - Experience to Insights Lab

I Experience to Insights Lab genomför vi design- och innovationssprintar för att möta komplexa utmaningar. I projektet Hur kan vi engagera för att nå hållbarhetsmål? undersökte tre studentgrupper...
Tram in Gothenburg

Klimatneutrala Göteborg 2030

För att kunna möta stora samhällsutmaningar som klimatfrågan, behöver omställningstakten och städers förmåga att utveckla lösningar för morgondagens problem öka. Det är inte tekniska lösningar som...
Blommor i fina färger på fällt

Matsystemet – plikten framför allt

Projektet Matsystemet - plikten framför allt att jobba fram en framtidsprototyp på ett nytt matsystem som är hållbart, cirkulärt och närproducerat. Genom att använda spekulativ design kommer en...
svartvitt foto. Forskare med flygplansvinge i ett platt vitt landskap.

Metoder för digital diagnostisering av hotade kulturarv

Klimatförändringarnas påverkan på svårtillgängliga kulturmiljöer och monument utgör en utmaning för kulturmiljövården. Projektet undersöker hur experter inom olika discipliner kan besöka och...
monki logo

Monki R&D

Projektet utvecklade koncept i gränslandet mellan det digitala och analoga i samarbete med klädkedjan Monki och deras kunder.
vr narrative vr lab

Narrative VR Lab

Narrative VR Lab var ett innovativt utvecklingsprojekt som undersökte de narrativa möjligheterna i XR, samt testade nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser.

Narrative VR Lab 1

Narrative VR Lab var ett innovativt utvecklingsprojekt där vi undersökte de narrativa möjligheterna i XR, samt testade nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser. Nu mera drivs...

Narrative VR Lab 2

Tre antagna piloter till projektet Narrative VR Lab.

Narrative VR Lab 3

Ansökningsprocessen klar: Tre starka berättelser till Narrative VR Lab.
Kvinna som labbar med VR

Narrative XR Lab

Narrative XR Lab är ett kreativt labb på Visual Arena, här utvecklas och utforskas konstnärligt berättande i Extended Reality (XR). Här får grafiker, manusförfattare, spelutvecklare, projektledare...